KNIHA JÍZD - MILK COMPUTERS s.r.o. - Software pro automobily - SPZ 2016

SPZ® 2013 a REZERVACE 2013 - aktualizace a upgrade ze starších verzí

Update programu SPZ® 2013 - verze 16.12

Informace a soubory ke stažení na této stránce jsou určené výhradně pro uživatele programu SPZ® 2013, nikoliv pro uživatele starších verzí programu. Všechny změny předchozích verzí jsou vždy obsažené v poslední verzi update.

Update pro uživatele ONI systému je k dispozici zde.

Nejjednodušší způsob, jak provést update programu SPZ®, je použít automatický update dostupný přímo z programu SPZ® 2013 - spusťte program, přihlaste se jako "Administrator", v menu vyberte záložku "SPZ", funkci "O aplikaci" a klikněte na tlačítko "Zjistit novou verzi". Automatický update doporučujeme použít pro lokální instalace. V případě síťové instalace použíjte níže popsaný postup (stáhnout soubor SPZ2013.exe a nahradit jím původní soubor stejného jména).

Popis Soubor
SPZ 2013 - aplikace SPZ2013.exe (6,9MB)
Databáze programu SPZ spzsql.mdf (7,6MB)
Návod k programu SPZ Návod k SPZ 2013 (1,5MB)
Návod na instalaci Návod na instalaci

Hlavní změny ve verzi 16.12

 • při načítání tankovacích karet se kontroluje uzamčené období
 • upravené načítání dat Lukoil, změna formátu
 • doplněné načítání dat DKV
 • nová funkce v běžné knize - kopie označených jízd do jiného dne
 • rozšířená kontrola pro vkládání nákladů
 • do nákladů doplněná položka "Splatnost faktury"
 • nově možnost přiřazovat automaticky vozidlu středisko uživatele
 • upravená katra vozidla (zobrazení identifikátoru střediska, editovatelné seznamy u poznámek a druhu karoserie)
 • update je dispozici od 30.6.2013

Hlavní změny ve verzi 16.10

 • automatické nastavování přístupu k vozidlům - v závislosti na změně řidiče (uživatele) v kartě vozidla se automaticky změní i středisko vozidla a nastaví se přístup uživatelů, z tohoto střediska. Tato možnost se nastavuje ve vlastnostech programu.
 • karta firmy je rozšířená o nastavení "globálního" e-mailu, který se použije pro zaslání zpráv v případě, že není e-mail uvedený u uživatele
 • tiskopis "žádanky" byl rozšířený o jméno schvalujícího a datum schválení
 • identifikátor střediska byl doplněný do karty vozidla, seznamu vozidel a celkové statistiky
 • k poznámkám 1 - 3 a k druhu karoserie byly doplněné rozbalovací seznamy
 • do evidence nákladů bylo doplněné datum splatnosti faktury
 • do karty jízdy (kilometry zadávané stavem tachometru) byl doplněný výpočet ujetých kilometrů
 • update je dispozici od 10.3.2013

Hlavní změny ve verzi 16.08

 • upravená statiskika "cena za kilometr" - doplněné průměrné spotřeby a slouopce pro identifikaci vozidla
 • seznam měn a jejich kurzů - přidaná editace měn (s možností editace jednotlivých kuzů)
 • možnost editace nehod z "Přehledu nehod"
 • upravené načítání OMV - kontrola slev a dupliccitních nákladů
 • seznamu vozidel je rozšířený o sloupec "Předchozí SPZ"
 • doplněná zakázaná období pro rok 2013
 • update je dispozici od 14.2.2013

Hlavní změny ve verzi 16.06

 • změněné sazby DPH
 • doplněné sazby stravného
 • upravená evidence cen pohonných hmot, doplněné ceny
 • upravené zadávání zahraničních cestovních příkazů (evidence záloh a vyúčtování)
 • nová komplexní statistika motohodin
 • update je dispozici od 5.1.2013


Upgrade programu - přechod ze starších verzí (2005 a novějších)

Zjednodušený způsob:

 • vytvořte zálohu stávající verze programu
 • lokální instalace - soubor SPZ2013.exe ze složky "Tools" na instalačním médiu (nebo si ho můžete stáhnout zde (exe soubor pro uživatele GPS ONI - SPZ2013ONI.exe je ke stažení zde) nakopírujte do složky s instalací starší verze SPZ (k souboru SPZxxxx.exe)
 • síťová instalace - postup je stejný jako u lokální instalace, je však nutné vyměnit všechny exe soubory a zástupce exe souborů (podle způsobu instalace)
 • spusťte soubor SPZ2013.exe, všechny potřebné úpravy programu se provedou při prvním spuštění (což může v závislosti na množství dat několik minut trvat)
 • všechna data v programu zůstanou zachována

Podívejte se na video manuál s postupem upgrade programu. On-line návod k programu SPZ je zde.


Standardní způsob upgrade a převodu dat z programu SPZ 2005 SQL a novějšího

V prvním kroku proveďte zálohu dat (vytvořte archivační soubor) pomocí programu SPZSQLxxxxBackup.exe, který najdeteve složce s instalací programu SPZ xxxx SQL nebo přes tlačítko Start>Programy>SPZxxxxSQL>Vytvořit archivaci (zálohu). Archivační soubor se vždy uloží na počítači, kde je program nainstalovaný (i v případě spuštění archivace ze stanice se archivační soubor uloží na server). Od verze SPZ 2011 se funkce pro vytvoření a načtení zálojy nachází přímo v programu SPZ (menu "Nástroje"). Proveďte instalaci nové verze programu SPZ xxxx, program pro kontrolu spusťte a ukončete.

Následně načtěte archivační soubor (zálohu) z programu SPZ xxxx pomocí funkce "Obnovit ze zálohy", která je nyní dostupná přímo v aplikaci SPZ v záložce "Nástroje". Pokud je vše v pořádku, můžete starší verzi SPZ xxxx odinstalovat.

Podívejte se na návody na instalaci:


Upgrade a převod dat ze starších verzí programu SPZ (2000 - 2004)

Při upgrade ze starších verzí programu SPZ (2000 - 2004) kontaktujte naší technickou podporu.

SPZ® 2012 a REZERVACE 2012 - aktualizace

Update programu SPZ® 2012 - verze 15.08

Informace a soubory ke stažení na této stránce jsou určené výhradně pro uživatele programu SPZ® 2012, nikoliv pro uživatele starších verzí programu. Všechny změny předchozích verzí jsou vždy obsažené v poslední verzi update.

Update pro uživatele ONI systému je k dispozici zde.

Nejjednodušší způsob, jak provést update programu SPZ®, je použít automatický update dostupný přímo z programu SPZ® 2012 - spusťte program, přihlaste se jako "Administrator", v menu vyberte záložku "SPZ", funkci "O aplikaci" a klikněte na tlačítko "Zjistit novou verzi". Automatický update doporučujeme použít pro lokální instalace. V případě síťové instalace použíjte níže popsaný postup (stáhnout soubor SPZ2012.exe a nahradit jím původní soubor stejného jména).

Hlavní změny ve verzi 15.08

 • vyúčtování zahraničního cestovního příkazu se zobrazí přímo v zadávacím formuláři (záložka "Záloha a vyúčtování")
 • možnost přetažení uskutečněných jízd z běžné knihy do již vytvořeného cestovního příkazu (Shift + přetažení označených jízd na cestovní příkaz)
 • rozšíření tiskopisu zahraničního cestovního příkazu o přehled poskytnutého jídla
 • nová funkce pro vkládání pauzy mezi jízdy - Alt+Ins vloží do označených jízd z běžné knihy pauzy
 • upravené načítání pro nový formát Shell
 • zasílání e-mailů s žádostí o schválení cestovního příkazu bylo doplněno o podrobné informace o příkazu
 • update je dispozici od 17.4.2012.
Popis Soubor
SPZ 2012 - aplikace SPZ2012.exe (6,9MB)
Databáze programu SPZ spzsql.mdf (7,6MB)
Návod k programu SPZ Návod k SPZ 2012 (1,5MB)
Návod na instalaci Návod na instalaci

Hlavní změny ve verzi 15.06

 • drobné úpravy silniční daně
 • úpravy vyúčtování cestovních náhrad
 • update je dispozici od 28.1.2012

Hlavní změny ve verzi 15.04

 • doplněné sazby tuzemského a zahraničního stravného
 • doplněné ceny pohonných hmot (vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ze dne 13. prosince 2011)
 • změněný způsob výpočtu zahraničních cestovních náhrad pro rok 2012 (novela Zákoníku práce účinná od 1.1.2012)
 • silniční daň pro rok 2011 a výpočet záloh pro rok 2012
 • celková statistka byla rozšířená o kalkulace pronájmu vozidel (zařízení)
 • update je dispozici od 9.1.2012

Zjednodušený způsob provedení upgrade (přechod ze starších verzí programu)

Následující zjednodušený způsob upgrade SPZ můžete použít pokud:

 • program je nainstalovaný a provozovaný na lokální stanici
 • nebo program je na počítačové síti a všíchni uživatelé mají na ploše zástupce SPZxxxxSQL.exe
 • jedná se o upgrade z verze SPZ2005SQL nebo novější
 • nesplňuje-li vaše instalace tyto podmínky, postupujte podle "Standardního způsobu..." (níže na této stránce)

Upgrade proveďte následujícím způsobem:

 • vytvořte zálohu stávající verze programu
 • soubor SPZ2012.exe ze složky "Tools" na instalačním DVD (nebo si ho můžete stáhnout zde, pro uživatele GPS ONI systému zde) nakopírujte do složky s instalací starší verze SPZ (k souboru SPZxxxxSQL.exe)
 • spusťte soubor SPZ2012.exe, všechny potřebné úpravy programu se provedou při prvním spuštění (což může v závislosti na množství dat několik minut trvat)

Standardní způsob upgrade a převodu dat z programu SPZ 2005 SQL a novějšího

Jestliže máte nainstalovaný některý z výše uvedených programů, proveďte nejprve zálohu dat (vytvořte archivační soubor) pomocí programu SPZSQLxxxxBackup.exe, který najdeteve složce s instalací programu SPZ xxxx SQL nebo přes tlačítko Start>Programy>SPZxxxxSQL>Vytvořit archivaci (zálohu). Archivační soubor se vždy uloží na počítači, kde je program nainstalovaný (i v případě spuštění archivace ze stanice se archivační soubor uloží na server). Od verze SPZ 2011 se funkce pro vytvoření a načtení zálojy nachází přímo v programu SPZ (menu "Nástroje"). Proveďte instalaci nové verze programu SPZ xxxx, program pro kontrolu spusťte a ukončete.

Následně načtěte archivační soubor (zálohu) z programu SPZ xxxx pomocí funkce "Obnovit ze zálohy", která je nyní dostupná přímo v aplikaci SPZ 2011 na záložce "Nástroje". Pokud je vše v pořádku, můžete starší verzi SPZ xxxx SQL odinstalovat.


Upgrade a převod dat ze starších verzí programu SPZ (2000 - 2004)

Při upgrade ze starších verzí programu SPZ (2000 - 2004) kontaktujte naší technickou podporu.

Stručný návod, podrobný návod, instalace do SQL serveru.

SPZ® 2011 a REZERVACE 2011 - aktualizace

Update programu SPZ® 2011, verze 14.14

Update je určený výhradně pro uživatele programu SPZ® 2011, nikoliv pro uživatele starších verzí. Všechny změny předchozích verzí jsou vždy obsažené v poslední verzi update.

Update pro uživatele ONI systému je k dispozici zde.

Nejjednodušší způsob, jak provést update programu SPZ, je použít automatický update dostupný přímo z programu SPZ® 2011 SQL - spusťte program, přihlaste se jako "Administrator", v menu vyberte záložku "SPZ", funkci "O aplikaci" a klikněte na tlačítko "Zjistit novou verzi". Automatický update doporučujeme použít pro lokální instalace. V případě síťové instalace použíjte níže popsaný postup (stáhnout soubor SPZ2011.exe a nahradit jím původní soubor stejného jména).

Hlavní změny ve verzi 14.14

 • u načítání souborů PHM karet byla přidána záložka „Log“ a kontrola, zda souhlasí identifikátor karty v SPZ a v načítaném souboru
 • načítání tankovacích karet bylo rozšířeno o AGIP
 • načítání tankovacích karet bylo rozšířeno o EuroOIL
 • načítání tankovacích karet bylo rozšířeno LeasePlan a Sixt – oba importy jsou dostupné pod názvem „Leasing“
 • v celkové statistice přibyl sloupeček "PHM = KM"
 • v Běžné knize je nově funkce Přidat jízdu zpět Shift+F2
 • v zakázaných obdobích byla doplněna funkce "Zakázat jízdy z Nákladů"
 • nově je možné kopírovat doplňkové trasy mezi vozidly (kopie dat mezi vozidly)
 • upravené načítání GPX souborů – nyní je možné načítat i soubory s  více trasami
 • při vkládání nákladů je místo nákupu nyní možné vybrat ze seznamu (nejčastější města - kam).
 • v Běžné knize (v lokálním menu) je nově funkce „Nastavit hromadně Odkud a Kam označeným trasám“
 • v Běžné knize byla doplněna možnost vypnout/zapnout zobrazování dnů v týdnu
 • menu u zahraničních CP je nově jednoduchá statistika stravného a kapesného
 • upravené integrované zálohování databáze (nyní nezáleží na názvu databáze s daty SPZ)
 • menu „Nástroje“ bylo rozšířené o funkci uložit/načíst uživatelské nastavení
 • update je k dispozici od 25.5.2011

Pro provedení update programu SPZ a REZERVACE stačí ve složce s instalací programu SPZ 2011 SQL vyměnit soubor SPZ2011.exe.

Popis Soubor
SPZ 2011 SQL SPZ2011.exe (4,7MB)
Databáze programu SPZ spzsql.mdf (6,5MB)
Další soubory ke stažení: Návod k SPZ 2011 (1,5MB)
Návod na instalaci Návod na instalaci
Instalace programu SPZ SPZ 2011

Hlavní změny ve verzi 14.10

 • kontrola pro vkládání jízdy delší než 4,5 hodiny (aktivace/deaktivace kontroly je v menu "Nástroje" > "Program SPZ")
 • nová statistika - přehled čerpání pohonných hmot za vozidla po měsících, přehled ujetých kilometrů za 10 let zpětně
 • vyúčtování soukromě ujetých kilometrů ("Za vozidla řidiče") byly do lokálního menu doplněné funkce "Odstranit duplicity" a "Smazat vše s datem aktuální pozice"
 • upravené přepínání mezi jednotlivými roky a zapínání vícenásobného výběru u cestovních příkazů (do spodního okraje okna bylo přidáno "zaškrtávací" políčko pro vícenásobný výběr záznamů, funkce byla doposud dostupná přes lokální menu)
 • do sloučených databází byl doplněný sloupec "Země"
 • zálohování může provádět pouze Administrátor nebo uživatel s administrátorskými právy
 • upravený tiskopis vyúčtování pracovní cesty
 • nastavení cestovních příkazů - rozšířené o možnost předdefinovat individuální sazbu stravného, která se použije v případě volby "Individuální" (Cestovní příkaz > Záloha a vyúčtování > Použít sazby stravného a ceny PHM). Při volbě "Z vyhlášky - oficiální" se použije sazba zadaná v menu Cestovní příkazy > Tuzemské stravné.
 • doplnění sloupce "Celkem" do evidence tuzemských cestovních příkazů
 • upravené odvolaní schválení cestovního příkazu (dostupné pouze pro Administrátora)
 • načítání GPS XML souborů bylo rozšířeno o možnost nastavit kódování souborů
 • karta uživatele, záložka "Přístup k vozidlům" byla rozšířena o lokální menu (přes pravé tlačítko myši) a další funkce
 • update je k dispozici od 21.2.2011

 

Hlavní změny ve verzi 14.08

 • doplnění zpracování silniční daně pro rok 2010
 • výpočet záloh na silniční daň pro rok 2011
 • v kartě jízdy je nyní možné přepínat mezi zjednodušenou a rozšířenou kartou (doposud dostupné pouze z menu "Nástroje", "Kniha jízd")
 • upravené přepínání mezi jednotlivými roky (v "Běžné" a "GPS" knize jízd)
 • do spodního okraje "Běžné" a "GPS" knihy jízd bylo přidáno "zaškrtávací" políčko pro vícenásobný výběr záznamů (funkce byla doposud dostupná přes lokální menu v knize jízd)
 • update je k dispozici od 10.1.2011

Hlavní změny ve verzi 14.06

 • doplnění sazeb stravného, amortizace a cen pohonných hmot pro rok 2011
 • update je k dispozici od 22.12.2010

Zjednodušený způsob provedení upgrade (přechod ze starších verzí programu)

Následující zjednodušený způsob upgrade SPZ můžete použít pokud:

 • program je nainstalovaný a provozovaný na lokální stanici
 • nebo program je na počítačové síti a všichni uživatelé mají na ploše zástupce SPZxxxxSQL.exe
 • jedná se o upgrade z verze SPZ2005SQL nebo novější
 • nesplňuje-li vaše instalace tyto podmínky, postupujte podle "Standardního způsobu..." (níže na této stránce)

Upgrade proveďte následujícím způsobem:

 • vytvořte zálohu stávající verze programu
 • soubor SPZ2011.exe ze složky "Tools" na instalačním DVD (nebo si ho můžete stáhnout zde, pro uživatele GPS ONI systému zde) nakopírujte do složky s instalací starší verze SPZ (k souboru SPZxxxxSQL.exe)
 • spusťte soubor SPZ2011.exe, všechny potřebné úpravy programu se provedou při prvním spuštění (což může v závislosti na množství dat několik minut trvat)

Standardní způsob upgrade a převodu dat z programu SPZ 2005 SQL a novějšího

Jestliže máte nainstalovaný některý z výše uvedených programů, proveďte nejprve zálohu dat (vytvořte archivační soubor) pomocí programu SPZSQLxxxxBackup.exe, který najdeteve složce s instalací programu SPZ xxxx SQL nebo přes tlačítko Start>Programy>SPZxxxxSQL>Vytvořit archivaci (zálohu). Archivační soubor se vždy uloží na počítači, kde je program nainstalovaný (i v případě spuštění archivace ze stanice se archivační soubor uloží na server). Proveďte instalaci nové verze programu SPZ xxxx SQL, program pro kontrolu spusťte a ukončete.

Následně načtěte archivační soubor (zálohu) z programu SPZ xxxx pomocí funkce "Obnovit ze zálohy", která je nyní dostupná přímo v aplikaci SPZ 2011 na záložce "Nástroje". Pokud je vše v pořádku, můžete starší verzi SPZ xxxx SQL odinstalovat.


Upgrade a převod dat ze starších verzí programu SPZ (2000 - 2004)

Při upgrade ze starších verzí programu SPZ (2000 - 2004) kontaktujte naší technickou podporu.

Instalace programu SPZ®:

stručný návod, podrobný návod, instalace do SQL serveru.

SPZ® 2010 a REZERVACE 2010 - aktualizace

Update programu SPZ® 2010, verze 13.12

Update je určený výhradně pro uživatele programu SPZ® 2010, nikoliv pro uživatele starších verzí. Všechny změny předchozích verzí jsou vždy obsažené v poslední verzi update. Update pro uživatele ONI systému je k dispozici zde.

Nejjednodušší způsob, jak provést update programu SPZ, je použít automatický update dostupný přímo z programu SPZ® 2010 SQL - spusťte program, přihlaste se jako "Administrator", v menu vyberte záložku "SPZ", funkci "O aplikaci" a klikněte na tlačítko "Zjistit novou verzi". Automatický update doporučujeme použít pro lokální instalace. V případě síťové instalace použíjte níže popsaný postup (stáhnout soubor SPZ2010SQL.exe a nahradit jím původní soubor stejného jména).

Hlavní změny ve verzi 13.12

Další verze programu SPZ prošla řadou drobných úprav a vylepšení, například:

 • při kontrole termínů se nyní zobrazuje i aktuální stav tachometru
 • do přehledů vytížení vozidel v REZERVACÍCH bylo doplněno zobrazení podrobností
 • rozšířené možnosti nastavení přístupových práv k "Zařízením" (modul rezervace) - do "Karty uživatele" byla doplněna záložka "Přístup k zařízením"
 • rozšíření a doplnění kontrol a funkcí v REZERVACÍCH (rezervace jednoho vozidla více uživateli, možnost zadat rezervaci delší než jeden měsíc...)
 • update je k dispozici od 15.7.2010

Pro provedení update programu SPZ a REZERVACE stačí ve složce s instalací programu SPZ 2010 SQL vyměnit soubor SPZ2010SQL.exe.

Popis Soubor
SPZ 2010 SQL SPZ2010SQL.exe (4,5MB)
Program na vytvoření zálohy databáze BackupSPZ.exe (0,2MB)
Program na obnovu databáze ze zálohy RestoreSPZ.exe (0,2MB)
Databáze programu SPZ spzsql.mdf (7,6MB)
Další soubory ke stažení: Návod k SPZ 2010 (1,5MB)
Návod na instalaci Návod

Update programu SPZ® 2010, verze 13.08

Hlavní změny ve verzi 13.08

 • byly doplněno načítáni karet Shell ve formátu xml
 • rozšířené možnosti nastavení přístupových práv - nově je možné zvolit položky v knize jízd (ujeto, důvod, zakázka...), které musí uživatel povinně vyplnit (karta uživatele, záložka "Parametry")
 • administrátor může uživateli nastavit parametry knihy jízd, dosud se pro provedení změn musel přihlásit jako dotyčný uživatel (karta uživatele, záložka "Parametry")
 • zobrazení vytížení vozidla v rezervacích bylo rozšířeno o "Měsíční" (doplněno ke stávajícímu "Ročnímu" a "Dennímu)
 • rezervace nyní automaticky zobrazují zprávy při přihlášení uživatele (počet žádosti k vyřízení, schválené, zamítnuté a odvolané žádosti)
 • správce rezervací může odvolat již schválenou rezervaci (v záložce Rezervace, skupina Správa rezervací, ikona Zpracováno, menu na pravém tlačítku myši)
 • doplněna kontrola pro schválení žádostí o rezervaci na stejný termín (je-li schválena žádost o rezervaci, není možné již schválit žádost o stejné vozidlo/zařízení na stejný termín)
 • update je k dispozici od 29.3.2010

Update programu SPZ® 2010, verze 13.06

Hlavní změny ve verzi 13.06

 • byly doplněny ceny pohonných hmot pro podnikatele
 • byla opravena chyba ve formátu daumu (při zadávání pomoví kalendáře), která se projevovala u OEM licencí Windows 7
 • update je k dispozici od 25.1.2010

Update programu SPZ® 2010, verze 13.04

Hlavní změny ve verzi 13.04

 • byly doplněny sazby tuzemského a zahraničního stravného a cany pohonných hmot (s výjimkou cen pohonných hmot pro podnikatele, které zatím nebyly zveřejněné)
 • formulář na silniční daň za rok 2009, včetně výpočtu záloh na silniční daň pro rok 2010
 • update je k dispozici od 18.1.2010

 

SPZ® 2009 a REZERVACE 2009 - aktualizace

Update programu SPZ® 2009 a REZERVACE 2009 na verzi 12.18

Používáte SPZ® 2008 nebo ještě starší? Podporu najdete zde.

Update je určený výhradně pro uživatele programu SPZ® 2009, nikoliv pro uživatele starších verzí. Všechny změny předchozích verzí jsou vždy obsažené v poslední verzi update.

Hlavní změny ve verzi 12.18

 • obnovení původního nastavení - pokud se uživatel přihlásí jako "Administrator", obnoví původní nastavení všem uživatelům, nikoliv pouze sobě (jako doposud)
 • rozšíření nastavení parametrů pro načítání GPS ONI SYSTEM
 • doplněno načítání gps dat z "Webdispečinku"
 • rozšířené možnosti hromadného mazání v nákladech
 • rekapitulace údajů po načtení dat z tankovacích karet
 • update je k dispozici od 31.8.2009

Pro provedení update programu SPZ stačí ve složce s instalací programu SPZ 2009 SQL vyměnit soubor SPZ2009SQL.exe.

Pro provedení update programu REZERVACE stačí ve složce s instalací programu SPZ 2009 SQL vyměnit soubor REZERVACE2009.exe.

Popis Soubor
SPZ 2009 SQL SPZ2009SQL.exe (4,5MB)
REZERVACE 2009 REZERVACE2009.exe (3,2MB)
Program na vytvoření zálohy databáze BackupSPZ.exe (0,2MB)
Program na obnovu databáze ze zálohy RestoreSPZ.exe (0,2MB)
Další soubory ke stažení: Návod k SPZ 2009 (1MB)
Návod k Rezervace 2009 (0,9MB)
Návod na instalaci Návod
SPZ 2009 SQL - instalační soubor inst2009.exe

Jestliže používáte společně programy SPZ a REZERVACE, je nutné pro provedení update vyměnit vždy oba soubory - jak SPZ2009QSL.exe tak REZERVACE2009.exe.

Pokud potřebujete provést pouze update programu SPZ, můžete použít automatický update dostupný přímo z programu SPZ® 2009 SQL - v menu "SPZ" vyberete funkci "O aplikaci" a kliknete na tlačítko "Zjistit novou verzi".

Update programu SPZ® 2009 a REZERVACE 2009 na verzi 12.16

Hlavní změny ve verzi 12.16

 • načítání a zpracování souborů ve formátu .gpx - formát pro přenášení dat zaznamenaných pomocí GPS přístroji PDA, mobilními telefony apod. Pro využití této funkce je nutná instalace SPZ® s mapou.
 • automatické zamykání vozidel k určenému dni v měsíci
 • rozšíření statistiky o průměrnou cenu PHM a zbytek v nádrži vyjádřený v penězích
 • zobrazování nehod v kartě řidiče
 • export hromadného vyúčtování soukromě ujetých kilometrů ve formátu .txt, např pro SAP
 • rozšířené možnosti kontroly termínů v kartě řidiče
 • seznam středisek rozšířený o počet aktivních vozidel a řidičů
 • možnost automatického přiřazování práv na všechna vozidla a řidiče (přístup k vozidlům a uživatelům v kartě uživatele)
 • update je k dispozici od 3.7.2009

Update programu SPZ® 2009 a REZERVACE 2009 na verzi 12.14

Hlavní změny ve verzi 12.14

 • ve všech tabulkách byla doplněna do lokálního menu funkce Ctrl+x, která tabulku přímo otevře v Excelu
 • byla doplněna možnost editace historie v kartě vozidla
 • v lokálním menu u seznamu vozidel je nově k dispozici kompletní přehled historie
 • nastavení programu bylo rozšířeno o funkci "Maximalizovat okna"
 • zobrazit detaily nehody je nyní možné z "Přehledu nehod"
 • update je k dispozici od 24.4.2009

Update programu SPZ® 2009 a REZERVACE 2009 na verzi 12.10

Hlavní změny ve verzi 12.10

 • doplněný formulář na silniční daň za rok 2008
 • doplněné sazby tuzemského a zahraničního stravného pro 2009
 • doplněné ceny pohonných hmot (pro podnikatele i zaměstnance) a amortizace
 • karta uživatele byla rozšířena o přehled nehod
 • update je k dispozici od 20.1.2009

Update programu SPZ® 2009 a REZERVACE 2009 na verzi 12.08

Hlavní změny ve verzi 12.08

 • rozšíření funkčnosti v oblasti cestovních náhrad - elektronické schvalování cestovních příkazů a vyúčtování pracovní cesty (workflow)
 • možnost zasílat e-maily přímo z programu SPZ (z jakéhokoliv počítače, kde se dá program spustit, bez nutnosti použít vlastního poštovního klienta)
 • rozšíření možností nastavení výpočtu plateb za soukromě ujeté kilometry (průměrná spotřeba za poslední tři měsíce)
 • pro verzi 12.08 jsou k dispozici nové mapové podklady (viz "Novinky") - starší mapové podklady jsou funkční i v nové verzi programu. Uživatelé SPZ® 2009, kteří provedou update programu, si mohou vyžádat novou verzi map zdarma (účtuje se poštovné a balné).
 • update je k dispozici od 14.12.2008

SPZ® 2008 - aktualizace

Update programu SPZ® 2008 a REZERVACE 2008 na verzi 11.14

Update je určený výhradně pro uživatele programu SPZ® 2008, nikoliv pro uživatele starších verzí. Všechny změny předchozích verzí jsou vždy obsažené v poslední verzi update.

Pokud používáte GPS jednotky ONI sledování postup pro update programu najdete zde.

Hlavní změny ve verzi 11.14 (oproti verzi 11.10):

 • zásadní rozšíření a doplnění "Statistiky zakázek"
 • doplnění "Grafické statistiky" o možnost zobrazit data o provozu vozidla i z GPS a testovací knihy jízd
 • úprava zahrnující snížení silniční daně a záloh na silniční daň dle novely 246/2008 zákona o dani silniční
 • do evidence vozidel byly doplněny dvě pole - "Poznámka 1" a "Poznámka 2"
 • doplněno rozpoznávání země při načítání dat z GPS ONIsystému
 • možnost použít filtry při přidělování práv k vozidlům a uživatelům
 • update je k dispozici od 15.6.2008

Pro provedení update programu SPZ stačí ve složce s instalací programu SPZ 2008 SQL vyměnit soubor SPZ2008SQL.exe, který si můžete stáhnou buď nezkomprimovaný (cca 16MB) nebo zazipovaný (SPZ2008SQL.zip - cca 6MB). Zazipovaný soubor je samozřejmě nutné před nakopírováním do instalace programu rozzipovat.

Pro provedení update programu REZERVACE stačí ve složce s instalací programu SPZ 2008 SQL vyměnit soubor REZERVACE2008.exe, který si můžete stáhnou buď nezkomprimovaný (cca 10MB) nebo zazipovaný (REZERVACE2008.zip - cca 5MB). Zazipovaný soubor je samozřejmě nutné před nakopírováním do instalace programu rozzipovat.

Popis Soubor
SPZ 2008: Verze bez mapy SPZ2008SQL.exe (16,2MB)
SPZ2008SQL.zip (6,2MB)
SPZ 2008: Verze s mapou SPZ2008SQL.exe (16,2MB)
SPZ2008SQL.zip (6,2MB)
REZERVACE 2008 REZERVACE2008.exe (9,2MB)
REZERVACE2008.zip (4,5MB)
Další soubory ke stažení: Návod k SPZ 2008 (5MB)
Návod k Rezervace 2008 (1MB)
BackupSPZ.exe
RestoreSPZ.exe
Návod na instalaci

Jestliže používáte společně programy SPZ a REZERVACE, je nutné pro provedení update vyměnit vždy oba soubory - jak SPZ2008QSL.exe tak REZERVACE2008.exe.

Update programu SPZ® 2008 na verzi 11.10

 • doplněný výpočet záloh na silniční daň pro rok 2008
 • doplnění načítání přehledů transakcí "Slovnaft" (zpracování údajů o tankování a ostaních platbách kartami od firmy Slovnaft)
 • update je k dispozici od 21.2.2008

Update programu SPZ® 2008 na verzi 11.08

 • doplněné možnosti exportu tiskových sestav ve formátu PDF
 • úprava tiskové sestavy pro tisk zahraničních cestovních náhrad (na některých tiskárnách docházelo k neúplnému tisku levého okraje sestavy)
 • update je k dispozici od 27.1.2008

Update programu SPZ® 2008 na verzi 11.06

Hlavní změny ve verzi 11.06 (oproti verzi 11.04):

 • doplněné veškeré sazby potřebné pro rok 2008 - stravné tuzemské i zahraniční, ceny pohonných hmot pro podnikatele i zaměstnance, amortizace
 • zpracování silniční daně pro rok 2007 včetně předepsaného formuláře
 • zjednodušené automatické přihlašování do programu za předpokladu, že se shoduje jméno uživatele programu SPZ s přihlašovacím jménem do Windows (zapíná se v kartě "Údaje o firmě")
 • update je k dispozici od 18.1.2008

Pokud provedete update programu, není nutné instalovat níže uvedené scripty, veškeré sazby a potřebné úpravy programu jsou součástí update.

Sazby stravného a ceny pohonných hmot

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo financí dosud nezveřejnilo ceny pohonných hmot pro podnikatele na rok 2007, nemůžeme vám zatím nabídnout update programu, který by obsahoval kompletně nové sazby a silniční daň.
Pro doplnění sazeb do stávající verze programu SPZ® 2008 (verze 11.02 a 11.04) můžete použít následující scripty:

Popis Soubor
Doplnění sazeb stravného a pohonných hmot script01.sql (2kB)
script02.sql (9kB)
script03.sql (14kB)

Scripty jsou určené výhradně pro uživatele programu SPZ® 2008, nikoliv pro uživatele starších verzí. Instalací do starších verzí programů může dojít k nevratnému poškození databáze.

Pro načtení nových sazeb do programu použijte následující postup:

 • stáhněte (klikněte na soubor pravou myší a vyberte "Uložit cíl jako") a uložte si postupně všechny tři scripty z tabulky (nebo v jednom zip souboru zde)
 • spusťte program SPZ® 2008 a přihlaste se jako "Administrator"
 • v menu vyberte položku "SPZ" a následně nabídku "Spustit SQL script"
 • klikněte na tlačítko "Načíst", najděte a "Otevřete" první script (script01.sql)
 • klikněte na tlačítko "F5 - Spustit"
 • postup opakujte i pro zbylé dva scripty
 • update je k dispozici od 9.1.2008

Kompletní update programu dáme k dispozici nejpozději 17. ledna bez ohledu na to, zda budou výše zmiňované ceny pohonných hmot pro podnikatele k dispozici.

Update programu SPZ® 2007 na verzi 10.22

Update je určený výhradně pro uživatele programu SPZ® 2007, nikoliv pro uživatele starších verzí. Všechny změny z předchozích verzí jsou vždy obsažené v poslední verzi update.

Hlavní změny ve verzi 10.22 (oproti verzi 10.20):

 • update obsahuje sazby stravného, amortizace a ceny pohonných hmot pro rok 2008
 • update je k dispozici od 29.1.2008

Pro provedení update stačí ve složce s instalací programu SPZ 2007 SQL vyměnit soubor SPZ2007SQL.exe, který si můžete stáhnou buď nezkomprimovaný (cca 15MB) nebo zazipovaný (SPZ2007SQL.zip - cca 6MB). Zazipovaný soubor je samozřejmě nutné před nakopírováním do instalace programu rozzipovat.

Popis Soubor
SPZ 2007: Verze bez mapy SPZ2007SQL.exe (14,8MB)
SPZ2007SQL.zip (5,4MB)
SPZ 2007: Verze s mapou SPZ2007SQL.exe (14,9MB)
SPZ2007SQL.zip (5,5MB)
Další soubory ke stažení: Návod k SPZ 2007 (4,5MB)
Návod na instalaci

Update programu SPZ® 2007 na verzi 10.20

Hlavní změny ve verzi 10.20 (oproti verzi 10.14):

 • rozšíření přehledů o "Měsíční přehled vozidla - graficky"
 • nová statistika zakázek
 • doplněna položka "Cena za km" u vozidla, počítá se v nové statistice zakázek
 • upravené automatické číslování cestovních příkazů
 • update je k dispozici od 6.10.2007

Update programu SPZ® 2007 na verzi 10.14

Hlavní změny ve verzi 10.14 (oproti verzi 10.12):

 • u tuzemských cestovních náhrad byly přidány tiskopisy "Hromadný cestovní příkaz", "Zjednodušené hromadné vyúčtování"
 • zahraniční cestovní náhrady byly rozšířené o tiskopis "Zpráva o činnosti na pracovní cestě"
 • doplněny zálohy na silniční daň pro rok 2007
 • update je k dispozici od 30.3.2007

Update programu SPZ® 2007 na verzi 10.12

Hlavní změny ve verzi 10.12 (oproti verzi 10.10):

 • provoz programu byl otestován na české verzi Windows VistaTM Ultimate
 • načítání XML souborů s GPS daty bylo rozšířeno o položky "Spotřeba" (na jízdu) a "Průměrná spotřeba" (opět vztaženo k jízdě)
 • cestovní příkazy vytvořené z běžné knihy pomocí F6 jsou nyní ve stavu "Rozpracováno"
 • změna "Rozpracováno/Dokončeno" u cestovních příkazů se dá provádět zkratkou Ctrl+D (pouze administrátor nebo uživatel s administrátorskými právy)
 • možnost uživatelsky změnit způsob výpočtu zbytků PHM v nádrži (v běžné knize jízd)
 • update je k dispozici od 15.3.2007

Update programu SPZ® 2007 na verzi 10.10

Hlavní změny ve verzi 10.10 (oproti verzi 10.08):

 • přidána nová tisková sestava "Hromadné vyúčtování cestovních příkazů"
 • doplněné "zamykání" dokončených cestovních příkazů - jestliže je CP označený jako "Dokončený", může ho upravovat nebo smazat pouze Administrator (případně uživatel s administrátorskými právy)
 • do celkové statistiky byly přidána položky "Nadspotřeba %" a "Nadspotřeba litry"
 • zadávání motohodin rozšířené na formát hhh:mm
 • opravena statistika PHM
 • update je k dispozici od 7.2.2007

Update programu SPZ® 2007 na verzi 10.08

Hlavní změny ve verzi 10.08 (oproti verzi 10.06):

 • úpravy podle novely Zákoníku práce platné od 1.1.2007
 • doplněny sazby pro rok 2006/2007
 • silniční daň za rok 2006
 • vytvořen modul pro načítání O2 CarControl
 • přidána kontrola termínů podle motohodin
 • v mapových podkladech přidána funkce pro načtení a zobrazení trasy ze souboru NMEA
 • update je k dispozici od 10.1.2007

Stručný přehled základních změn vycházejících z nového Zákoníku práce:

V kartě firmy se nastavuje, zda-li jde o standardní firmu anebo stát, státní orgranizaci, rozpočtovou organizaci, školu....

Tuzemské cestovní výdaje: doposud bylo stanoveno rozmezí sazeb stravného od-do. Nyní je stanovena pouze jedna sazba (ta nižší z dřívějšího rozmezí), zaměstnavatel má ale možnost poskytnout libovolně vysoké stravné s tím, že na straně zaměstnavatele jde o daňově uznatelný výdaj, ale pro zaměstnance je každé zvýšení nad stanovenou sazbu zdanitelným příjmem.
Totéž platí pro sazbu základní náhrady (amortizace) za použití soukromého vozidla - zákon stanovuje pouze minimální výši a opět je možno poskytnout jakkoliv vysokou úhradu kdy pro zaměstnavatele jde sice o daňově uznatelný výdaj, zaměstnanec ale musí částku nad stanovenou minimální výši zdanit.
Toto se týká pouze firem, státní organizace mají pevně dané sazby a rozmezí.
Krácení cestovních výdajů: za každé jídlo typu snídaně, oběd, večeře lze zkrátit stravné u jízdy v rozmezí 5-12 hodin až o 70%, u jízdy v rozmezí 12-18 hodin až o 35% a u jízdy nad 18 hodin až o 25%.
Zaokrouhlování: částka, kterou má zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout v české měně, se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru

Zahraniční cestovní výdaje: ruší pravidlo, že prvních 350 km v zahraničí se v případě soukromého vozidla počítá za tuzemskou cenu PHM. Nyní je to tak, že všechny v zahraničí ujeté kilometry jsou za zahraniční cenu PHM.
Mění se sazby stravného podle počtu hodin. Při jízdě delší než 12 hodin dostává zaměstnanec plnou sazbu, při jízdě v rozmezí 6-12 hodin dostává 50%, v rozmezí 1-6 25%./p>

Update programu na verzi 10.06

Hlavní změny ve verzi 10.06 (oproti verzi 10.04):

 • důvodem pro poskytnutí dalšího update je úprava zahraničních cestovních náhrad, kde je nově doplněná možnost stahovat do programu kurzy měn přímo z webových stránek České národní banky (funkce je dostupná při zpracování cestovního příkazu ze záložky "Kurzy měn")
 • update je k dispozici od 4.12.2006

Update programu na verzi 10.04

 • zcela nový tisk knih jízd a nákladů (rozšířené možnosti tisku, nové tiskové sestavy s možností uživatelských úprav)
 • sjednocené zadávání parametrů pro vyúčtování soukromě ujetých kilometrů (nově se nastavuje v kartě firmy)
 • upravené načítání XML souborů
 • update je k dispozici od 17.11.2006

SPZ® 2006 - aktualizace

Update programu SPZ 2006 na verzi 9.18

Update je určený výhradně pro uživatele programu SPZ 2006. Všechny změny z předchozích verzí jsou vždy obsažené v poslední verzi update.

Hlavní změny v nové verzi (oproti verzi 9.16):

 • nově je možné evidovat dokumenty též u jednotlivých řidičů
 • rozšíření funkcí v běžné knize jízd o "Kontrolu nenavazujících stavů tachonetru"
 • upravené vytváření cestovních příkazů z knihy jízd (nyní se nezapočítávají soukromé jízdy)

Pro provedení update stačí ve složce s instalací programu SPZ 2006 SQL vyměnit soubor SPZ2006SQL.exe, který si můžete stáhnou buď nezkomprimovaný (cca 10MB) nebo zazipovaný (SPZ2006SQL.zip - cca 3,3MB). Podle zakoupené licence vyberte buď soubor s mapou ČR ("novou" nebo "starou") anebo bez ní. Zazipovaný soubor je samozřejmě nutné před nakopírováním do instalace programu rozzipovat.

Popis Soubor
SPZ 2006: Verze bez mapy SPZ2006SQL.exe (10,1MB)
SPZ2006SQL.zip (3,3MB)
SPZ 2006: Verze s "novou" mapou SPZ2006SQL.exe (10,2MB)
SPZ2006SQL.zip (3,3MB)
SPZ 2006: Verze se "starou" mapou SPZ2006SQL.exe (10,2MB)
SPZ2006SQL.zip (3,3MB)
Další soubory ke stažení: Návod k SPZ 2006 (3,4MB)
Návod k instalaci
Návod k instalaci pro WIN 98

 

Update programu SPZ 2006 na verzi 9.16

Hlavní změny oproti verzi 9.11:

 • průvodce pro zadávání základních údajů do programu
 • možnost evidence dokumentů k jednotlivým vozidlům (přímo v databázi aplikace)
 • při vkládání jízdy doplněna kontrola řidiče (jestli nemá již jízdu s jiným vozidlem)
 • přidáno načítání formátu OMV (typ CCS)
 • rozšíření formuláře "Měsíční výkaz" o položku "Úhrada za soukromé kilometry"

Update na verzi 9.11 obsahuje:

 • nové ceny pohonných hmot, sazby stravného a amortizace
 • formulář pro zpracování silniční daně za rok 2005 a sazby pro výpočet záloh
 • doplněná možnost evidence libovolných dokumentů k jednotlivým vozidlům
 • doplněná skrytá klávesová zkratka Ctrl+W, která upraví šířku sloupců v tabulce podle nejdelšího záznamu
 • možnost načítání a zpracování GSP dat z CCS Monitoru (Tranis)
 • nově lze též uložit zvolený výřez mapy do souboru

Update na verzi 9.07 obsahuje:

Nejdůležitější změna ve verzi 9.07 použití nových mapových podkladů v měřítku 1:100 000. Dále došlo k úpravě tiskopisu "Vyúčtování soukromě ujetých kilometrů" a nově též byla doplněna statistika tuzemských cestovních náhrad.

Nová verze mapy byla uvedena na trh 5.12.2005, proto je nyní nutné rozlišovat mezi update pro "novou" verzi verzi mapy a update pro "starou" verzi. Uživatelé předchozích verzí mapy musí pro update použít soubory pro "starou" mapu.

Update na verzi 9.05 obsahuje:

 • doplnění funkcí běžné knihy o některé funkce z GPS knihy jízd (slučování jízd, hromadné nastavení důvodu, změna služební/soukromá jízda)
 • rozšíření cestovních příkazů o možnost jízdy s přívěsem
 • upravený tiskopis "Vyúčtování soukromě ujetých kilometrů"
 • pro externí načítání GPS dat doplněna funkce "Vynechat duplicitní záznamy"
 • rozšíření funkcí o mazání označených záznamů v běžné knize jízd a cestovních náhradách (tuzemských i zahraničních)
 • hromadný tisk zahraničních cestovních náhrad
 • nově je též možné vytvářet cestovní příkazy "přetažením jízd" myší z GPS knihy jízd

Převod dat z programu SPZ 2005 SQL

Jestliže máte nainstalovaný program SPZ 2005 SQL, proveďte nejprve zálohu dat (vytvořte archivační soubor) pomocí programu SPZSQL2005B.exe, který najdete buď ve složce s instalací programu SPZ 2005 SQL nebo přes tlačítko Start>Programy>SPZSQL2005>Vytvořit archivaci SPZ 2005 SQL.

Archivační soubor se vždy uloží na počítači, kde je program nainstalovaný (i v případě spuštění archivace ze stanice se archivační soubor uloží na server). Proveďte instalaci programu SPZ 2006 SQL, restartujte počítač, program pro kontrolu spusťte a ukončete. Následně načtěte archivační soubor z programu SPZ 2005. Pokud je vše v pořádku, můžete SPZ 2005 odinstalovat.

Převod dat ze starších verzí programu SPZ (2000 - 2004)

Pro převod dat z předchozích verzí programu SPZ (2000 - 2004) je třeba nainstalovat program "Program na převod dat". Po kliknutí na odkaz dat zvolte "Uložit". Dvojitým kliknutím na stažený program spustíte instalaci.

Popis Soubor
Převodník dat Prevod.exe (6MB)

Program je nutné nainstalovat do složky s programem SPZ 2006 SQL. Po instalaci program spustíte přes tlačítko Start>Všechny programy>SPZSQL2006>Přenos dat z předchozí verze nebo ve složce s instalací programu SPZ 2006 SQL spustíte soubor TransSPZSQL.exe.

 


SPZ® 2005 - aktualizace

Update programu SPZ 2005 na verzi 8.21

Update je určený výhradně pro uživatele programu SPZ 2005, nikoliv pro starší (nebo novější) verze programu.

Update obsahuje veškerá vylepšení a rozšíření programu, která byla provedena v době od 10/2004 do 9/2005 (tj. v době prodeje programu SPZ 2005).

Pro provedení update stačí ve složce s instalací programu SPZ 2005 SQL vyměnit soubor SPZ2005SQL.exe, který si můžete stáhnou buď nezkomprimovaný (8,7MB) nebo zazipovaný (SPZ2005SQL.zip - 3MB). Podle zakoupené licence vyberte buď soubor s mapou ČR nebo bez ní. Zazipovaný soubor je samozřejmě nutné před nakopírováním do instalace programu rozzipovat.

Popis Soubor
SPZ 2005: Verze bez mapy SPZ2005SQL.exe (8,7MB)
SPZ2005SQL.zip (3MB)
SPZ 2005: Verze s mapou SPZ2005SQL.exe (8,7MB)
SPZ2005SQL.zip (3MB)
Další soubory: Návod k SPZ 2005 (2,1MB)
Návod k instalaci
Návod k instalaci pro WIN 98

Převod dat ze starších verzí programu SPZ (2000 - 2004)

Pro převod dat z předchozích verzí programu SPZ (2000 - 2004) je třeba nainstalovat program "Program na převod dat". Po kliknutí na odkaz Převodník dat (cca 6.7MB) zvolte "Uložit". Dvojitým kliknutím na stažený program spustíte instalaci. Program je nutné nainstalovat do složky s programem SPZ 2005 SQL.

Po instalaci program spustíte přes tlačítko Start>Všechny programy>SPZSQL2005>Přenos dat z předchozí verze nebo ve složce s instalací programu SPZ 2005 SQL spustíte soubor TransSPZSQL.exe.

Popis Soubor
Převodník dat Prevod.exe (6,7MB)


 

Starší verze produktů SPZ®

Na této stránce jsou k dispozici update starších verzí programů SPZ (verze 2001 - 2004), programy převod dat (pro SPZ 2003 - 2004) a program na opravu dat (pro SPZ 2004).

Update programu SPZ 2004 na verzi 7.12

Update je určený pouze pro program SPZ 2004, nikoliv pro starší (nebo novější) verze programu SPZ. Pokud update použijete na jinou verzi programu, dojde k jejímu poškození a ztrátě dat!

Update obsahuje veškerá vylepšení a rozšíření programu, která byla provedena v době od 10/2003 do 9/2004 (tj. v době prodeje programu SPZ 2004).

Postup pro update programu SPZ 2004 (cca 4,2MB) je následující: klikněte na odkaz "Update SPZ 2004",zvolte "Uložit" a zadejte cestu ke složce, do které soubor uložíte. Spusťte program SPZ 2004 a udělejte si archivaci dat (ikonu "Archivace" najdete ve spodním řádku s ikonami). Ukončete program SPZ 2004 a dvojitým kliknutím na stažený soubor (updspz2004.exe) spustíte aktualizaci programu SPZ 2004.

Program na opravu dat (pro SPZ 2004)

Program Rebuild.exe použijte v případě nestandardního ukončení programu SPZ (např. při "zatuhnutí" systému) nebo pokud se při startu programu objeví chybová hláška "Poškozená databáze".

Při použití programu rebuild.exe (cca 0,5MB) postupujte takto: klikněte na odkaz "Rebuild.exe",zvolte "Uložit" a zadejte cestu ke složce, do které soubor uložíte. Dvojitým kliknutím na soubor Rebuild.exe spustíte opravu.

Převodníky dat

Převodníky dat slouží pro převod ze SPZ 2000 - 2003 do programu SPZ 2004. Stáhněte soubor "Převodníky dat" (cca 1.8MB), rozzipujte ho a spusťte příslušný .exe soubor. Programy SPZ nesmí být spuštěné.

PopisSoubor
Update SPZ 2004 (4.2MB) stažení zde
Návod k SPZ 2004 (2MB)stažení zde
Program na opravu dat pro SPZ 2004 (0.5MB) Rebuild.exe
Program pro převod dat pro SPZ 2004 (1.8MB) Převodníky.zip

Update programu SPZ 2003 na verzi 6.27

Po kliknutí na odkaz "Update SPZ 2003" potvrdíte volbu "Uložit" a zadáte cestu, kam program uložíte. Jakmile se program uloží na váš počítač, stačí ho spustit dvojím poklepáním myší.

Než přistoupíte k vlastnímu spuštění update, spusťte program SPZ 2003 a pomocí ikony "Archivace" si udělejte zálohu vašich dat. Pak ukončete program SPZ 2003 a proveďte aktualizaci.

Převodníky dat do programu SPZ 2003

Pro převod dat ze starších verzí programu SPZ do SPZ 2003 použijte příslušný program pro převod dat. Postupujte stejně, jako u verze SPZ 2004.

PopisSoubor
Update pro SPZ 2003 (3.8MB) stažení zde
Program pro převod dat pro SPZ 2003 (1.3MB) Převodníky.zip

Update programu SPZ 2002

Klikněte na příslušný odkaz a postupujte podle pokynů pro program SPZ 2003.

PopisSoubor
Update pro SPZ 2002 (2.8MB) stažení zde

Update programu SPZ 2001

Klikněte na příslušný odkaz a postupujte podle pokynů pro program SPZ 2003.

PopisSoubor
Update pro SPZ 2001 (2.7MB) stažení zde

Novinky

ČANY – LANEX Offshore cup 2017

ČANY – LANEX Offshore cup 2016 je závod lodí, který se pluje nonstop 2-3 dny, 300 nm, ve vodách jižního Baltu, německé a dánské teritoriální vody. Jedná se o mezinárodní pohárový závod v námořním jachtingu v lodní třídě NJ kat. offshore B CTL 16-7037.

Na tonto závodě se podílíme na technickém zabezpečení sledování polohy lodí. Podrobnosti najdete zde, bližší informace k závodu jsou na stránkách České asociace námořního jachtingu.

Update programu SPZ® 2017 (verze 20.10)

Od 12.4.2017 je k dispozici další update programu SPZ® 2017 - verze 20.10. Podrobý popis změn a soubory ke stažení jsou zde.

Update programu SPZ® 2017 (verze 20.08)

Od 11.1.2017 je k dispozici první update programu SPZ® 2017 - verze 20.08. Update obsahuje mimo jiné sazby stravného a ceny oficiální ceny PHM pro rok 2017 a silniční daň pro rok 2016. Podrobnosti a soubory ke stažení jsou zde.

SPZ® 2017 - nová verze programu

Od 5.12.2015 je k dispozici nová verze programu SPZ® 2017. Podrobnosti o nejdůležitějších novinkách a vylepšeních najdete zde, Objednávka upgrade je k dispozici zde.

Jak správně aktualizovat program  SPZ®?

Podrobný návod na provední aktualizace (upgrade) programů SPZ® na aktuální verzi SPZ® 2017 najdete zde.

Kompetní návod na instalaci SPZ® 2017 je k dispozici zde.

Cara

Cara

Update programu SPZ® 2016 (verze 19.10)

Od 8.2.2016 je k dispozici třetí update programu SPZ® 2016 - verze 19.10. Podrobnosti a soubory ke stažení jsou zde.

Update programu SPZ® 2016 (verze 19.06)

Od 22.1.2016 je k dispozici druhý update programu SPZ® 2016 - verze 19.06. Podrobnosti a soubory ke stažení jsou zde.