KNIHA JÍZD - MILK COMPUTERS s.r.o. - Software pro automobily - SPZ 2016

SPZ® 2008 - aktualizace

Update programu SPZ® 2008 a REZERVACE 2008 na verzi 11.14

Update je určený výhradně pro uživatele programu SPZ® 2008, nikoliv pro uživatele starších verzí. Všechny změny předchozích verzí jsou vždy obsažené v poslední verzi update.

Pokud používáte GPS jednotky ONI sledování postup pro update programu najdete zde.

Hlavní změny ve verzi 11.14 (oproti verzi 11.10):

 • zásadní rozšíření a doplnění "Statistiky zakázek"
 • doplnění "Grafické statistiky" o možnost zobrazit data o provozu vozidla i z GPS a testovací knihy jízd
 • úprava zahrnující snížení silniční daně a záloh na silniční daň dle novely 246/2008 zákona o dani silniční
 • do evidence vozidel byly doplněny dvě pole - "Poznámka 1" a "Poznámka 2"
 • doplněno rozpoznávání země při načítání dat z GPS ONIsystému
 • možnost použít filtry při přidělování práv k vozidlům a uživatelům
 • update je k dispozici od 15.6.2008

Pro provedení update programu SPZ stačí ve složce s instalací programu SPZ 2008 SQL vyměnit soubor SPZ2008SQL.exe, který si můžete stáhnou buď nezkomprimovaný (cca 16MB) nebo zazipovaný (SPZ2008SQL.zip - cca 6MB). Zazipovaný soubor je samozřejmě nutné před nakopírováním do instalace programu rozzipovat.

Pro provedení update programu REZERVACE stačí ve složce s instalací programu SPZ 2008 SQL vyměnit soubor REZERVACE2008.exe, který si můžete stáhnou buď nezkomprimovaný (cca 10MB) nebo zazipovaný (REZERVACE2008.zip - cca 5MB). Zazipovaný soubor je samozřejmě nutné před nakopírováním do instalace programu rozzipovat.

Popis Soubor
SPZ 2008: Verze bez mapy SPZ2008SQL.exe (16,2MB)
SPZ2008SQL.zip (6,2MB)
SPZ 2008: Verze s mapou SPZ2008SQL.exe (16,2MB)
SPZ2008SQL.zip (6,2MB)
REZERVACE 2008 REZERVACE2008.exe (9,2MB)
REZERVACE2008.zip (4,5MB)
Další soubory ke stažení: Návod k SPZ 2008 (5MB)
Návod k Rezervace 2008 (1MB)
BackupSPZ.exe
RestoreSPZ.exe
Návod na instalaci

Jestliže používáte společně programy SPZ a REZERVACE, je nutné pro provedení update vyměnit vždy oba soubory - jak SPZ2008QSL.exe tak REZERVACE2008.exe.

Update programu SPZ® 2008 na verzi 11.10

 • doplněný výpočet záloh na silniční daň pro rok 2008
 • doplnění načítání přehledů transakcí "Slovnaft" (zpracování údajů o tankování a ostaních platbách kartami od firmy Slovnaft)
 • update je k dispozici od 21.2.2008

Update programu SPZ® 2008 na verzi 11.08

 • doplněné možnosti exportu tiskových sestav ve formátu PDF
 • úprava tiskové sestavy pro tisk zahraničních cestovních náhrad (na některých tiskárnách docházelo k neúplnému tisku levého okraje sestavy)
 • update je k dispozici od 27.1.2008

Update programu SPZ® 2008 na verzi 11.06

Hlavní změny ve verzi 11.06 (oproti verzi 11.04):

 • doplněné veškeré sazby potřebné pro rok 2008 - stravné tuzemské i zahraniční, ceny pohonných hmot pro podnikatele i zaměstnance, amortizace
 • zpracování silniční daně pro rok 2007 včetně předepsaného formuláře
 • zjednodušené automatické přihlašování do programu za předpokladu, že se shoduje jméno uživatele programu SPZ s přihlašovacím jménem do Windows (zapíná se v kartě "Údaje o firmě")
 • update je k dispozici od 18.1.2008

Pokud provedete update programu, není nutné instalovat níže uvedené scripty, veškeré sazby a potřebné úpravy programu jsou součástí update.

Sazby stravného a ceny pohonných hmot

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo financí dosud nezveřejnilo ceny pohonných hmot pro podnikatele na rok 2007, nemůžeme vám zatím nabídnout update programu, který by obsahoval kompletně nové sazby a silniční daň.
Pro doplnění sazeb do stávající verze programu SPZ® 2008 (verze 11.02 a 11.04) můžete použít následující scripty:

Popis Soubor
Doplnění sazeb stravného a pohonných hmot script01.sql (2kB)
script02.sql (9kB)
script03.sql (14kB)

Scripty jsou určené výhradně pro uživatele programu SPZ® 2008, nikoliv pro uživatele starších verzí. Instalací do starších verzí programů může dojít k nevratnému poškození databáze.

Pro načtení nových sazeb do programu použijte následující postup:

 • stáhněte (klikněte na soubor pravou myší a vyberte "Uložit cíl jako") a uložte si postupně všechny tři scripty z tabulky (nebo v jednom zip souboru zde)
 • spusťte program SPZ® 2008 a přihlaste se jako "Administrator"
 • v menu vyberte položku "SPZ" a následně nabídku "Spustit SQL script"
 • klikněte na tlačítko "Načíst", najděte a "Otevřete" první script (script01.sql)
 • klikněte na tlačítko "F5 - Spustit"
 • postup opakujte i pro zbylé dva scripty
 • update je k dispozici od 9.1.2008

Kompletní update programu dáme k dispozici nejpozději 17. ledna bez ohledu na to, zda budou výše zmiňované ceny pohonných hmot pro podnikatele k dispozici.

Update programu SPZ® 2007 na verzi 10.22

Update je určený výhradně pro uživatele programu SPZ® 2007, nikoliv pro uživatele starších verzí. Všechny změny z předchozích verzí jsou vždy obsažené v poslední verzi update.

Hlavní změny ve verzi 10.22 (oproti verzi 10.20):

 • update obsahuje sazby stravného, amortizace a ceny pohonných hmot pro rok 2008
 • update je k dispozici od 29.1.2008

Pro provedení update stačí ve složce s instalací programu SPZ 2007 SQL vyměnit soubor SPZ2007SQL.exe, který si můžete stáhnou buď nezkomprimovaný (cca 15MB) nebo zazipovaný (SPZ2007SQL.zip - cca 6MB). Zazipovaný soubor je samozřejmě nutné před nakopírováním do instalace programu rozzipovat.

Popis Soubor
SPZ 2007: Verze bez mapy SPZ2007SQL.exe (14,8MB)
SPZ2007SQL.zip (5,4MB)
SPZ 2007: Verze s mapou SPZ2007SQL.exe (14,9MB)
SPZ2007SQL.zip (5,5MB)
Další soubory ke stažení: Návod k SPZ 2007 (4,5MB)
Návod na instalaci

Update programu SPZ® 2007 na verzi 10.20

Hlavní změny ve verzi 10.20 (oproti verzi 10.14):

 • rozšíření přehledů o "Měsíční přehled vozidla - graficky"
 • nová statistika zakázek
 • doplněna položka "Cena za km" u vozidla, počítá se v nové statistice zakázek
 • upravené automatické číslování cestovních příkazů
 • update je k dispozici od 6.10.2007

Update programu SPZ® 2007 na verzi 10.14

Hlavní změny ve verzi 10.14 (oproti verzi 10.12):

 • u tuzemských cestovních náhrad byly přidány tiskopisy "Hromadný cestovní příkaz", "Zjednodušené hromadné vyúčtování"
 • zahraniční cestovní náhrady byly rozšířené o tiskopis "Zpráva o činnosti na pracovní cestě"
 • doplněny zálohy na silniční daň pro rok 2007
 • update je k dispozici od 30.3.2007

Update programu SPZ® 2007 na verzi 10.12

Hlavní změny ve verzi 10.12 (oproti verzi 10.10):

 • provoz programu byl otestován na české verzi Windows VistaTM Ultimate
 • načítání XML souborů s GPS daty bylo rozšířeno o položky "Spotřeba" (na jízdu) a "Průměrná spotřeba" (opět vztaženo k jízdě)
 • cestovní příkazy vytvořené z běžné knihy pomocí F6 jsou nyní ve stavu "Rozpracováno"
 • změna "Rozpracováno/Dokončeno" u cestovních příkazů se dá provádět zkratkou Ctrl+D (pouze administrátor nebo uživatel s administrátorskými právy)
 • možnost uživatelsky změnit způsob výpočtu zbytků PHM v nádrži (v běžné knize jízd)
 • update je k dispozici od 15.3.2007

Update programu SPZ® 2007 na verzi 10.10

Hlavní změny ve verzi 10.10 (oproti verzi 10.08):

 • přidána nová tisková sestava "Hromadné vyúčtování cestovních příkazů"
 • doplněné "zamykání" dokončených cestovních příkazů - jestliže je CP označený jako "Dokončený", může ho upravovat nebo smazat pouze Administrator (případně uživatel s administrátorskými právy)
 • do celkové statistiky byly přidána položky "Nadspotřeba %" a "Nadspotřeba litry"
 • zadávání motohodin rozšířené na formát hhh:mm
 • opravena statistika PHM
 • update je k dispozici od 7.2.2007

Update programu SPZ® 2007 na verzi 10.08

Hlavní změny ve verzi 10.08 (oproti verzi 10.06):

 • úpravy podle novely Zákoníku práce platné od 1.1.2007
 • doplněny sazby pro rok 2006/2007
 • silniční daň za rok 2006
 • vytvořen modul pro načítání O2 CarControl
 • přidána kontrola termínů podle motohodin
 • v mapových podkladech přidána funkce pro načtení a zobrazení trasy ze souboru NMEA
 • update je k dispozici od 10.1.2007

Stručný přehled základních změn vycházejících z nového Zákoníku práce:

V kartě firmy se nastavuje, zda-li jde o standardní firmu anebo stát, státní orgranizaci, rozpočtovou organizaci, školu....

Tuzemské cestovní výdaje: doposud bylo stanoveno rozmezí sazeb stravného od-do. Nyní je stanovena pouze jedna sazba (ta nižší z dřívějšího rozmezí), zaměstnavatel má ale možnost poskytnout libovolně vysoké stravné s tím, že na straně zaměstnavatele jde o daňově uznatelný výdaj, ale pro zaměstnance je každé zvýšení nad stanovenou sazbu zdanitelným příjmem.
Totéž platí pro sazbu základní náhrady (amortizace) za použití soukromého vozidla - zákon stanovuje pouze minimální výši a opět je možno poskytnout jakkoliv vysokou úhradu kdy pro zaměstnavatele jde sice o daňově uznatelný výdaj, zaměstnanec ale musí částku nad stanovenou minimální výši zdanit.
Toto se týká pouze firem, státní organizace mají pevně dané sazby a rozmezí.
Krácení cestovních výdajů: za každé jídlo typu snídaně, oběd, večeře lze zkrátit stravné u jízdy v rozmezí 5-12 hodin až o 70%, u jízdy v rozmezí 12-18 hodin až o 35% a u jízdy nad 18 hodin až o 25%.
Zaokrouhlování: částka, kterou má zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout v české měně, se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru

Zahraniční cestovní výdaje: ruší pravidlo, že prvních 350 km v zahraničí se v případě soukromého vozidla počítá za tuzemskou cenu PHM. Nyní je to tak, že všechny v zahraničí ujeté kilometry jsou za zahraniční cenu PHM.
Mění se sazby stravného podle počtu hodin. Při jízdě delší než 12 hodin dostává zaměstnanec plnou sazbu, při jízdě v rozmezí 6-12 hodin dostává 50%, v rozmezí 1-6 25%./p>

Update programu na verzi 10.06

Hlavní změny ve verzi 10.06 (oproti verzi 10.04):

 • důvodem pro poskytnutí dalšího update je úprava zahraničních cestovních náhrad, kde je nově doplněná možnost stahovat do programu kurzy měn přímo z webových stránek České národní banky (funkce je dostupná při zpracování cestovního příkazu ze záložky "Kurzy měn")
 • update je k dispozici od 4.12.2006

Update programu na verzi 10.04

 • zcela nový tisk knih jízd a nákladů (rozšířené možnosti tisku, nové tiskové sestavy s možností uživatelských úprav)
 • sjednocené zadávání parametrů pro vyúčtování soukromě ujetých kilometrů (nově se nastavuje v kartě firmy)
 • upravené načítání XML souborů
 • update je k dispozici od 17.11.2006

Novinky

ČANY – LANEX Offshore cup 2017

ČANY – LANEX Offshore cup 2016 je závod lodí, který se pluje nonstop 2-3 dny, 300 nm, ve vodách jižního Baltu, německé a dánské teritoriální vody. Jedná se o mezinárodní pohárový závod v námořním jachtingu v lodní třídě NJ kat. offshore B CTL 16-7037.

Na tonto závodě se podílíme na technickém zabezpečení sledování polohy lodí. Podrobnosti najdete zde, bližší informace k závodu jsou na stránkách České asociace námořního jachtingu.

Update programu SPZ® 2017 (verze 20.10)

Od 12.4.2017 je k dispozici další update programu SPZ® 2017 - verze 20.10. Podrobý popis změn a soubory ke stažení jsou zde.

Update programu SPZ® 2017 (verze 20.08)

Od 11.1.2017 je k dispozici první update programu SPZ® 2017 - verze 20.08. Update obsahuje mimo jiné sazby stravného a ceny oficiální ceny PHM pro rok 2017 a silniční daň pro rok 2016. Podrobnosti a soubory ke stažení jsou zde.

SPZ® 2017 - nová verze programu

Od 5.12.2015 je k dispozici nová verze programu SPZ® 2017. Podrobnosti o nejdůležitějších novinkách a vylepšeních najdete zde, Objednávka upgrade je k dispozici zde.

Jak správně aktualizovat program  SPZ®?

Podrobný návod na provední aktualizace (upgrade) programů SPZ® na aktuální verzi SPZ® 2017 najdete zde.

Kompetní návod na instalaci SPZ® 2017 je k dispozici zde.

Cara

Cara

Update programu SPZ® 2016 (verze 19.10)

Od 8.2.2016 je k dispozici třetí update programu SPZ® 2016 - verze 19.10. Podrobnosti a soubory ke stažení jsou zde.

Update programu SPZ® 2016 (verze 19.06)

Od 22.1.2016 je k dispozici druhý update programu SPZ® 2016 - verze 19.06. Podrobnosti a soubory ke stažení jsou zde.