KNIHA JÍZD - MILK COMPUTERS s.r.o. - Software pro automobily - SPZ 2016

SPZ® - popis základních vlastností aplikace

SPZ® je komplexní systém určený k evidenci a zpracování veškerých údajů souvisejících s provozem vozidel. Jeho používáním získáte účinný nástroj na kontrolu provozu vozidel a veškerých nákladů na jejich provoz včetně nákladů na cestovní náhrady. Statistiky a přehledy poskytnou perfektní přehled o využívání vozidel a řadu informací, které je možné použít při plánování používání vozidel. Automaticky zpracovávané přehledy nákupů pomocí karet CCS, Benzina, OMV, Shell, Lukoil, Slovnaft... a sledování vozidel pomocí GPS usnadní práci s evidencí nezbytných údajů. Program SPZ® je plně v souladu s legislativou České republiky a pokrývá veškeré potřeby firmy (či živnostníka) jak ve vztahu k finančním úřadům, tak z hlediska nezbytného kompletního přehledu o vozovém parku.

SPZ 2011 - seznam vozidel

 • podrobná evidence a správa autoparku
 • komfortní kniha jízd
 • cestovní náhrady tuzemské i zahraniční
 • vyúčtování soukromě ujetých kilometrů
 • evidence dokumentů v elektronické podobě
 • komplexní statistiky a přehledy provozu
 • plánování provozu, rezervace vozidel
 • načítání výpisů CCS, Benzina, OMV, Shell...
 • evidence nákladů podle zakázek
 • zpracování silniční daně
 • podpora sledování vozidel pomocí GPS
 • kontroly termínů (STK, emise, prohlídky...)
 • evidence leasingu a pojistného
 • komplexní evidence nehod
 • zpětná rekonstrukce knihy jízd
 • podrobné mapy ČR, SR a střední Evropy
 • přesné nastavení přístupových práv a funkcí programu pro bezproblémový provoz v siti
 • spolehlivost a bezpečnost dat pomocí MS SQL

Chcete se podívat na screenshoty programu SPZ® - kniha jízd?

Chcete se podívat na novinky v programu SPZ® - kniha jízd?

Kniha jízd a seznam vozidel

Knihy jízd jsou základem programu. Poskytují okamžité informace o pohybu a využití vozidel. S programen SPZ® získáte:

SPZ 2011 - knihy jízd

 • tři knihy jízd ke každému vozidlu
 • podporu a zpracování dat pro GPS sledování
 • propojení knihy jízd a cestovních náhrad
 • vyúčtování soukromě ujetých kilometrů
 • automatické sestavení dle zadaných parametrů
 • přehledné zobrazení pomocí "Outlook" stylu
 • evidence jízd podle zakázek (a středisek)

Seznam vozidel je základním nástrojem pro správu autoparku. Mimo jiné obsahuje automatickou kontrolu termínů ( technických prohlídek, emisí, pojištění, leasingových splátek pravidelných servisních prohlídek...), evidenci veškerých údajů souvisejících s vozidlem včetně fotografií a dokumentů v elektronické podobě. Poskytuje aktuální informace o vozovém parku - ujeté kilometry, aktuální stavy tachometru, datum poslední jízdy, apod.

Cestovní náhrady v SPZ®

Většina uživatelů neví, na jaké náhrady v souvislosti s pracovní cestou má nárok. Každý proto ocení jednoduché a správné vyúčtování pracovní cesty. Na ukázku zpracování zahraničního cestovního příkazu a vyúčtování se můžete podívat zde.

SPZ 2011 - Cestovní náhrady

 • plně automatický výpočet náhrad
 • aktuální sazby stravného, amortizace, PHM
 • možnost elektronického schvalování
 • tisk na předepsaných formulářích
 • elektronické schvalování a podpis
 • hromadné generování z knihy jízd
 • zpracování hromadného vyúčtování
 • garance aktualizace (update programu) dle legislativy pro aktuální verzi
 • propojení REZERVACÍ a cestovních náhrad

Program SPZ® komplexně řeší problematiku jak tuzemských, tak zahraničních pracovních cest, včetně krácení stravného a souběhu náhrad. Pro zahraniční příkazy je možné automatické načítat kurzy měn z České národní banky. SPZ® obsahuje též evidenci dokumentů (účetních dokladů) v elektronické podobě u jednotlivých pracovních cest. Propojení s knihou jízd umožňuje rychlé a komfortní vytvaření cestovních příkazů a vyúčtování (a to i hromadně za zvolené období).

Statistiky, přehledy a rezervace vozidel

Pouze s perfektním přehledem o vašich vozidlech dostanete všechny náklady pod kontrolu. S programen SPZ® máte vždy okamžitě k dispozici:

SPZ 2011 - REZERVACE

 • informace o průměrných spotřebách
 • ujeté kilometry, aktuální stavy tachometru
 • souhrnné přehledy nákladů za firmu, středisko...
 • doby jízdy vozidel, řidičů
 • grafické přehledy provozu a vytížení
 • přehled nákladů podle jednotlivých skupin
 • kompletní informace o nehodách
 • elektronické žádosti a schvalování rezervací

REZERVACE umožňují efektivní správu vozidel, které má k dispozici více uživatelů. Uživatel může jednoduše zažádat o přidělení vozidla, správce následně žádost zpracuje. Informace o žádostech a jejich schválení (zamítnutí) se mohou předávat automaticky generovanými e-maily nebo krátkou zprávou přímo v programu. Všichni uživatelé mají stále k dispozici přehledné grafické vytížení jednotlivých vozidel. Rezervační systém je možné využívat nejen pro vozidla, ale pro jakékoliv zařízení, které je k dispozici více uživatelům.

GPS sledování provozu vozidel

Pomocí GPS sledování provozu získáte aktivní kontrolu nad svými vozidly. Instalace GPS sledovacích jednotek do vozidel přináší:

SPZ 2011 - Garmin a GPS sledování provozu vozidel

 • perfektní přehled o pohybu vozidel
 • úsporu nákladů va výši 20 - 30%
 • kontrolu činnosti řidičů a jejich identifikaci
 • informace o nehodě do 15 sekund, záznam a vyhodnocení nehody
 • informaci o odtažení vozidla, krádeže kol...
 • podrobnou knihu jízd s návazností na cestovní náhrady a vyúčtování soukromě ujetých kilometrů
 • grafické zobrazení vytížení vozidel
 • vše za nízké pořizovací a provozní náklady

Kombinace sledování provozu vozidel a navigace Garmin umožní navíc komunikaci mezi dispečerem a řidičem vozidla. Řidič může dostávat pokyny a cíle cesty do navigace přímo z dispečerského stanoviště. Sytém umožňuje ke každé jízdě i evidenci zakázek (firem, zákazníků...), které se následně přenáší a vyhodnocují v programu SPZ®.

Náklady, zpracování dat CCS, Shell...

Součástí programu jsou funkce pro načtení a zpracování elektronických přehledů transakcí realizovaných pomocí karet CCS, Benzina, OMV, Shell, Slovnaft a dalších. Program SPZ® nabízí:

SPZ 2011 - načítání dat CCS, Benzina, Shell, OMV

 • automatické načtení dat
 • přehledná správa tankovacích karet
 • přiřazení nákupů k jednotlivým vozidlům a řidičům
 • třídění nákladů do skupin
 • přehledy nákladů podle středisek
 • komplexníí statistiky a přehledy - ujeté kilometry, průměrné spotřeby, doby jízdy vozidel a řidičů...
 • statistiky nákupů pohonných hmot, nadspotřeby vozidel
 • možnost exportu dat pro další zpracování

Evidence dokumentů v elektronické podobě je součástí programu. Dokumenty a fotografie je možné evidovat odděleně k vozidlům (technické průkazy, předávací protokoly...), řidičům - uživatelům (přezkoušení, profesní zkoušky...) a nehodám (protokoly, vyjádření pojišťovny...). Dokumenty se ukládají přímo do SQL databáze, kdykoliv se dají zobrazit nebo vyexportovat pro další použití.

Aktuální legislativa, síťový provoz

S aktuální verzí programemu SPZ® získáte jistotu, že máte vždy k dispozici správné sazby stravného, amortizace, ceny pohonných hmot, sazby a formuláře na silniční daň... a tím i správně veškeré účetní a daňové výpočty.:

SPZ 2011 - nastavení programu

 • vždy aktuální legislativa
 • garance správnosti výpočtů
 • bezproblémový provoz v počítačové siti
 • velmi přesné nastavení přístupových práv
 • možnost uživatelské úpravy menu programu
 • podrobný záznam činnosti uživatelů (log)
 • zvýšená bezpečnost dat - možnost obnovení smazaných záznamů

Pro provoz programu v síti je připravená řada nástrojů, které slouží k přesnému nastavení přístupových práv jednotlivých uživatelů k jejich datům a funkcím programu. Administrátor (nebo užiavtel s administrátorskými právy) může nastavit každému uživateli přístupová práva dle jeho potřeb. Pro zjednodušení práce s programem slouží možnost vybrat z menu pouze používané záložky, případně si podle potřeby nadefinovat záložku "Oblíbené".


Související odkazy

SPZ® - software pro automobily

Novinky

ČANY – LANEX Offshore cup 2017

ČANY – LANEX Offshore cup 2016 je závod lodí, který se pluje nonstop 2-3 dny, 300 nm, ve vodách jižního Baltu, německé a dánské teritoriální vody. Jedná se o mezinárodní pohárový závod v námořním jachtingu v lodní třídě NJ kat. offshore B CTL 16-7037.

Na tonto závodě se podílíme na technickém zabezpečení sledování polohy lodí. Podrobnosti najdete zde, bližší informace k závodu jsou na stránkách České asociace námořního jachtingu.

Update programu SPZ® 2017 (verze 20.10)

Od 12.4.2017 je k dispozici další update programu SPZ® 2017 - verze 20.10. Podrobý popis změn a soubory ke stažení jsou zde.

Update programu SPZ® 2017 (verze 20.08)

Od 11.1.2017 je k dispozici první update programu SPZ® 2017 - verze 20.08. Update obsahuje mimo jiné sazby stravného a ceny oficiální ceny PHM pro rok 2017 a silniční daň pro rok 2016. Podrobnosti a soubory ke stažení jsou zde.

SPZ® 2017 - nová verze programu

Od 5.12.2015 je k dispozici nová verze programu SPZ® 2017. Podrobnosti o nejdůležitějších novinkách a vylepšeních najdete zde, Objednávka upgrade je k dispozici zde.

Jak správně aktualizovat program  SPZ®?

Podrobný návod na provední aktualizace (upgrade) programů SPZ® na aktuální verzi SPZ® 2017 najdete zde.

Kompetní návod na instalaci SPZ® 2017 je k dispozici zde.

Cara