KNIHA JÍZD - MILK COMPUTERS s.r.o. - Software pro automobily - SPZ 2016

Novinky v programu SPZ® 2017 - software pro automobily

Podívejte se na podrobný popis novinek a úprav v SPZ® 2017.

Změny v programu vycházejí z Vašich požadavků a zkušeností s prací s programem a zohledňují neustále se měnící požadavky na evidenci a zpracování dat souvisejících s provozem vozidel. Nová verze programu je na následující období připravená samozřejmě i z hlediska aktuálních legislativních změn (DPH, stravné, amortizace, ceny pohonných hmot, silniční daň...) a provozu na nejaktuálnějších operačních systémech Windows 10 Redstone (Anniversary Update, verze 1607) a očekávané aktualuzace Redstone 2 (která bude k dispozici na jaře 2017).

Mezi hlavní novinky v nové verzi SPZ můžeme zařadit změny v cestovních náhradách - zadávání nákladů, možnost evidence nákladů uživatele, otevírání archivovaných CP, rozšířené statistiky, atd. Další změny jsou v evidenci uživatelů, kde je nyní mimo jiné možné vytvářet vzorové uživatele, importovat nastavení uživatelů a nastavovat záložky přímo v kartě uživatele. Přibyly nové statistiky a některé stávající byly doplněné o další výpočty. Import tankovacích karet prochází neustálými úpravami a rozšiřováním (nové formáty pro přenos dat, tankování CNG, LPG…), aktualizované jsou i mapové podklady. Verze SPZ pro uživatele ONI systému byla doplněna o automatické dělení jízd na hranicích (pro výpočet zahraničních cestovních náhrad), bylo výrazně zrychlené načítání průběhu tras a nový je přehled ujetých soukromých kilometrů.
Zcela nový je modul (externí aplikace) pro automatické zasílání reportů vybraným uživatelům.

Pořízením nové verze programu SPZ® 2017 získáte pro rok 2017 veškeré aktualizace programu zdarma (a to i v případě zásadních legislativních změn).

Cestovní náhrady - zadávání nákladů

Zadávání nákladů do cestovních náhrad.Zadávání nákladů ve vyúčtování pracovních cest je nově rozšířené o možné zadávat výdaje spojené s cestou výběrem ze seznamu předem připravených položek. Při tomto způsobu evidence nákladů uživatel nemůže vložit do vyúčtování jiný náklad, než schválený.
Seznam nákladů může připravit uživatel s oprávněním správy SPZ. Zadávání se provádí v "Nastavení cestovních příkazů" (záložka "Nástroje"). Tento způsob zadávání nákladů urychlí zpracování cestovních náhrad, omezí chyby při zadávání a urychlí následnou kontrolu vyúčtování pracovních cest.

Evidence nákladů uživatele v CP

Evidence nákladů uživatele v cestovních náhradách.Nová verze programu byla rozšířena o možnost evidence nákladů uživatele (nákladů, které nesouvisí s pracovní cestou) v cestovních náhradách. Výhodou je možnost schvalování těchto nákladů ve stejném režimu, jako se schvaluje vyúčtování pracovních cest.
Pro vytvoření "nákladového" vyúčtování pracovní cesty stačí vytvořit normální vyúčtování s tím, že dopravní prostředek musí být zvolen "Ostatní", nesmí být vložena žádná etapa a naopak musí být vložen alespoň jeden náklad. Kliknutím na "Dokončeno" se zobrazí tlačítko s žádostí o schválení nákladů. Schvalování příkazu k jízdě je v tomto specifickém případě vynecháno.

Další rozšíření v CP - otevírání archivovaných, počet dnů v zahraničí, ujeté km podle zemí

další funkce v cestovních náhradách.V cestovních náhradách došlo i k dalším úpravám. Nová je možnost otevírat archivované CP. Vyúčtování se otevře v režimu "pouze pro čtení" s možností otevírat vložené dokumenty. Dále byly přidané statistiky s počty dnů strávenými v zemích EU a mimo EU. V SPZ® 2017 je k dispozici i přehled kilometrů ujetých v jednotlivých zemích.

Kontrolní sestavy

Automatické zasílání kontrolních reportů.Zcela nový je modul (externí program) pro automatické zasílání kontrolních sestav. Program na základě předem nastavených parametrů zcela automaticky generuje a zasílá vybrané kontrolní reporty na e-mailové adresy předdefinovaných uživatelů.
V současné době je k dispozici statistika vozidel, statistika uživatelů, přehled tuzemských cestovních příkazů a přehled zahraničníc cestovních příkazů.

Vzory uživatelů

Vytváření vzorů (šablon) pro rychlejší zápis nových uživatelů programu.Další zjednodušení a urychlení práce s programem přináší možnost vytvořit si "vzorového uživatele" (šablonu), u kterého si nastavíte všechny požadované funkce, přístup k databázím v programu a obsah záložky oblíbené. Při vkládání nového uživatele vybere vzor (který lze samozřejmě v případě potřeby upravit), doplníte základní údaje uživatele (jméno, středisko...) a uložíte.
Tento způsob vkládání nových uživatelů ocení zejména s firmy s větším počtem zaměstnanců. Další využití najde i při implementaci aplikaci a zadávání základních dat.

Import nastavení

Import kompletního nastavení od jednoho uživatele k druhému.Import nastavení je další nová funkce, která se týká uživatelů aplikace SPZ® 2017. Použitím "importu nastavení" převedete jedním kliknutím veškerá nastavení, práva a přístupy z jednoho uživatele na druhého. Využít lze například při předávání funkcí mezi zaměstnanci.

Rozšířené možnosti nastavení v kartě uživatele

Další nastavení v kartě uživatele.V kartě uživatele došlo k dalším úpravám a rozšířením. Mezi nejvýznamnější parří možnost nastavení záložek a položek v záložce "Oblíbené" přímo při vkládání uživatele. Dále bylo upraveno nastavování práv (možnost odebrat nadřízeného, hromadný výběr pro nastavení přístupu k uživatelům...).

DPH za soukromé kilometry

DPH za soukromě ujeté kilometry.Výpočet poměru služebně a soukromě ujetých kilometrů (koeficientu) pro stanovení výše nenárokovatelné části DPH z nákladů na provoz vozidel byl upraven a rozšířen o další položky. Nyní máte k dispozici komplexní přehled o nakoupených pohonných hmotách a ostatních nákladech, které jsou rozdělené v poměru podle služebních/soukromých kilometrů.

Statistiky

Nové statistiky.Dalšími úpravami a rozšířením prošly statistiky a přehledy. Mezi zcela novými můžeme jmenovat např. statistiku kilometrů ujetých v jednotlivých zemích, statistiku podle středisek řidičů, rozšířený je přehled za uživatele, atd.

Úpravy v seznamu vozidel a knize jízd

Nové funkce v seznamu vozidelV seznamu vozidel došlo též k několika úpravám. Nově je nyní například možné rozlišovat vozidla v seznamu pro větší přehlednost barevně.
Mezi další novinky v knize jízd patří možnost hromadné změny (vložení) střediska k jízdám.
Větší přehlednost přináší možnost zobrazovat pouze vybrané měsíce. Tato funkce byla nyní doplněna i do běžné a GPS knihy jízd. Doposud byla tato funkce k dispozici pouze u přehledu tuzemských a zahraničních cestovních náhrad.Výběr měsíců, které se zobrazí v knize jízd.

 

Tankovací karty, import tankování CNG, LPG

Tankovací karty.Importy tankovacích karet prochází vždy v průběhu roku pravidelnou aktualizací tak, jak poskytovatelé karet mění a doplňují svoje soubory. nabídku samozřejmě rozšiřujeme i o nové poskytovatele těchto služeb (nově např. Vital).
Při načítání souborů s CNG nebo LPG (např. od společnosti CCS) dojde k automatickému přepočtu na ekvivalent benzínu.

Nové mapy

Mapové podklady k programu SPZ.Kompletní celkovou aktualizací prošly i mapové podklady, včetně přečíslování dálnic v České Republice (v roce 2016) a silnic prvních tříd na Slovensku. 
Ke změně došlo i v nabídce mapových podkladů. Nyní je k dispozici jedna sada map, která obsahuje mapu ČR a SR (ulice včetně popisných čísel) a mapu EU v měřítku 1:800000. Cena je stejná, jako za původní mapu ČR + SR.

Náklady uživatele v cizí měně

Evidence nákladů uživatele v cizí měne.Další úpravou prošla evidence nákladů uživatele. Aplikace SPZ® 2017 nyní umožňuje přímou evidenci těchto nákladů i v případě nákupu v zahraničí. Pro přepočet na koruny nabízí program stažení kurzu měny z ČNB. Přepočet na koruny se provede automaticky.

 

Souhrn za uživatele

Přehled za uživatele - souhrn za cestvní náhrady, soukromé kilometry, náklady uživatele...Komplexní souhrn za uživatele (který obsahuje přehled tuzemských cestovních náhrad, zahraničních cestovních náhrad, vyúčtování soukromě ujetých kilometrů a přehled nákladů uživatele) byl rozšířený o celkový přehled za všechny osoby, ke kterým má přihlášený uživatel přístup.

 

ONI verze - dělení jízd na hranicích

Dělení jízd na hranicích a nastavování parametrů při načítání dat z GPS ONI sledování.Pro správný výpočet zahraničních cestovních náhrad je nutné znát přesně dobu strávenou v jednotlivých zemích. A proto je potřeba správně zadat čas přechodu hranic. Při používání GPS ONI systém můžete nyní při načítání dat použít funkci pro automatické rozdělení jízd na hranicích. Rozdělené jízdy najdete v běžné knize jízd, GPS kniha jízd ukládá data neupravená (tak, jak je zaznamenala GPS jednotka).
Nastavení parametrů pro načítání dat bylo pro větší přehlednost sloučené do jedné karty.


Poklud máte SPZ® 2015, a nebo starší, podívejte se na novinky, které obsahovaly předchozí upgrade programu.

Novinky v programu SPZ® 2016 - software pro automobily

Podívejte se na podrobný popis novinek a úprav v SPZ® 2016.

Při přípravě nové verze programu jsme opět vycházeli z Vašich připomínek, námětů a požadavků. Zásadní úpravou prošlo zpracování cestovních náhrad,, zadávání je nyní jednodušší, schvalování může probíhat ve dvou úrovních (s možností schvalování pomocí e-mailů). Rozšířené a doplněné byly statistika a přehledy (jízdy v noci, denní přehledy, rozšířený výpočet DPH za soukromé kilometry... Jednodušší je nastavování přístupových práv a převod práv mezi uživateli. Pro přístup do knihy jízd a nákladů jzee používat telefony (iOS, Androuid). Nová verze programu je plně kompatibilní s Windows 10.

Program SPZ® 2016 je připravený i z hlediska očekávaných legislativních změn. Součástí update programu budou samozřejmě i veškeré nové sazby stravného (tuzemského i zahraničního), ceny pohonných hmot, sazby a formuláře pro silniční daň, atd.

Pořízením upgrade programu SPZ® 2016 získáte pro rok 2016 veškeré další aktualizace programu zdarma (i v případě zásadních legislativních změn, např. změny DPH).

Zpracování cestovních příkazů

Zadávání cestovních příkazůZjednodušení a větší přehlednost přináší nové přepracované zpracování cestovních příkazů.
Etapu (jízdu) přes půlnoc zadáte nyní tak, že vložíte datu a čas počátku jízdy a čas konce jízdy (bez datumu). Pokud je čas konce jízdy nižší než výchozí čas, program automaticky vytvoří etapu přes půlnoc. Vše je dobře vidět na tomto obrázku.
Úpravou prošla i evidence nákladů (výdajů) spojených s pracovní cestou. Náklady se nyní evidují v jedné tabulce, druh výdaje se zvolí při zadávání. Nová je možnost označit náklad jako daňově neuznatelný.
Menšími úpravami prošly i některé tiskopisy, např. do "Přehledu za uživatele" byly doplněné doby strávené na pracovních cestách, rozšířené jsou i možnosti úpravy zápatí a editace popisků u podpisů v tiskopisu standardního příkazu a vyúčtování (pro tuzemské i zahraniční cesty).

Schvalování cestovních příkazů

Nastavování schvalování cestovních příkazů a vyúčtování.Schvalování cestovních příkazů a vyúčtování bylo zcela přepracováno a doplněno o další možnosti. Schvalování je nyní možné provádět ve dvou úrovních a to jak příkazy k cestě, tak vyúčtování pracovní cesty (odděleně pro tuzemské a zahraniční cesty).
Schvalující nemusí být již uvedený jako "nadřízený" a nemusí mít k uživateli přístup, což značně zjednoduší nastavování práv pro schvalování.
Vlastní schvalování je lze provádět buď z otevřeného příkazu (vyúčtování), nebo i hromadně v seznamu cestovních příkazů (funkce dostupná v lokálním menu). Cestovní příkazy se v průběhu schvalování postupně uzamykají (nastavuje se režim "pouze pro čtení") a všechny provedené změny se zaznamenávají v "Historii cestovního příkazu". Součástí schvalování jsou i automaticky generované e-maily (nebo zprávy v programu SPZ®) s informacemi o průběhu schvalování.
Podívejte se na schéma schvalování cestovních příkazů a vyúčtování pracovních cest.

Schvalování cestovních příkazů pomocí e-mailu

E-mail s požadavkem na schválení pracovní cesty.Pokud je v programu SPZ® aktivní zasílání e-mailových zpráv s požadavkem na schválení cestovního příkazu nebo vyúčtování, je možné toto schválení provést přeposláním informačního e-mailu na předem připravenou e-mailovou adresu.
Podmínkou je existence speciálního e-mailového účtu a instalace služby, která příchozí e-maily zpracovává.
Jakmile služba zachytí příchozí e-mail, zpracuje požadavek (schválí příkaz, vyúčtování, první nebo druhou úroveň) a vše zaznamená do SPZ®. Schvalování lze provádět z jakéhokoliv zařízení, na kterém máte přístup ke svým e-mailům (telefony, tablety...).

Uživatelská práva, "Alias"

Nastavení pro přihlášení pod jiným uživatelským účtem.K dalším zjednodušením a úpravám došlo v oblasti nastavování uživatelských práv.
Nově je možné přidat "nadřízeného" přímo v kartě uživatele. Uživatel, který schvaluje cestovní příkazy a vyúčtování již nemusí mít nastavený přístup k uživatelům, kterým schvaluje.
Zcela nová je funkce "Přihlásit se jako". Pomocí této funkce se lze jednoduše přihlásit pod jiným uživatelským účtem a použít funkce dostupné pod tímto účtem (např. schvalování cestovních příkazů). Činnosti prováděné pod jiným účtem se evidují v logu (záznam činnosti uživatelů). Využití tato funkce najde v případě dovolené, nemoci apod. (klikněte pro větší obrázek).

Obnova smazaných záznamů

Obnova smazaných záznamů.Větší zabezpečení dat přináší možnost obnovit smazané záznamy. V SPZ® 2016 je nově doplněno obnovení smazaných záznamů pro tuzemské i zahraniční cestovní příkazy (a vyúčtování).
I když v kombinaci s možností uzamykání záznamů k vozidlům a uživatelům je velká pravděpodobnost, že o svá data nepřijdete, doporučujeme pravidelné zálohování databáze. Použít můžete funkci "Vytvořit zálohu" v menu "Nástroje", nebo externí zálohovací program.

Nové přehledy - "Noční jízdy"

Cena jízdy.Dalším rozšířením prošly přehledy a statistiky.
Rychlou kontrolu využívání vozidel (a práce řidičů) umožní přehled "Noční jízdy". V tabulce se zobrazí jízdy podle předem definovaných parametrů (období a časy). Takto můžete lehce zkontrolovat např. jízdy v noci, nebo získat podklady pro vyúčtování práce v noci jednotlivých řidičů. (Klikněte pro větší obrázek.)

DPH za soukromé kilometry

DPH za soukromě ujeté kilometry.V případě, kdy se používají firemní vozidla pro soukromé účely, oceníte rozšířený výpočet částky DPH připadající na soukromě ujeté kilometry (tzn. část DPH, kterou není možné uplatňovat).
Výpočet se provádí za měsíc na základě údajů evidovaných v knize jízd (služební a soukromé kilometry) a veškerých nákladů mimo pohonné hmoty (evidovaných v nákladech). Jednotlivé položky a výsledek se zobrazí v přehledné tabulce. (Klikněte pro větší obrázek.)

Zpracování dat z CAN sběrnice (ONI verze)

Nové tiskové sestavy.V případě, že máte ONI GPS sledovací jednotky připojené ve vozidle na CAN sběrnici, máte možnost evidovat zpracovávat data o stavu paliva v nádrži zaznamenanými přímo palubním počítačem.
Kromě zobrazení v knihách jízd je nově je možné tyto záznamy mimo jiné tisknout na upravených tiskových sestavách. (Klikněte pro větší obrázek.)

Načítání nákladů a tankovacích karet

Tankovací karty.Načítání nákladů bylo doplněno o zpracování dalších typů tankovacích karet. Do programu je též možné načítat jakékoliv náklady ve formátu xls (Excel), další informace a vzorové soubory najdete zde. (Klikněte pro větší obrázek.)

 

 


Poklud máte SPZ® 2014, a nebo starší, podívejte se na novinky, které obsahovaly předchozí upgrade programu.

Novinky v programu SPZ® 2015 - software pro automobily

Podrobný popis novinek a úprav v SPZ® 2015.

Nová verze programu opět obsahuje celou řadu vylepšení, rozšíření a úprav. Velká většina z nich vychází z Vašich požadavků, námětů a připomínek. Popis těch nejzásadnějších změn najdete v následujícím přehledu.

Program SPZ® 2015 je na následující rok připravený i z hlediska očekávaných legislativních změn. Součástí update programu budou samozřejmě i veškeré nové sazby stravného (tuzemského i zahraničního), ceny pohonných hmot, sazby a formuláře pro silniční daň, atd. Pořízením upgrade programu SPZ® 2015 získáte pro rok 2015 veškeré další aktualizace programu zdarma (i v případě zásadních legislativních změn, např. změny DPH).

Archivace zaúčtovaných cestovních příkazů

Archivace zaúčtovaných cestovních příkazů.Zjednodušení a větší přehled přináší archivace kompletně zpracovaných a zaúčtovaných cestovních příkazů a vyúčtování.
Archivace se provádí pouhým přetažením cestovního příkazu do "Archivu". Archivovat lze pouze vyúčtování s příznakem "Dokončeno". Položky v archivu již není možné dále měnit nebo doplňovat, Vlastní zpracování a schvalování příkazů a vyúčtování zůstává beze změn.
Archivace je dostupná jak pro tuzemské, tak i zahraniční cestovní příkazy. (Klikněte pro větší obrázek.)

Vytvoření žádosti o vozidlo ze schváleného cestovního příkazu

Automatické generování žádosti o vozidlo.Další novinkou v oblasti zpracování cestovních příkazů a rezervací je možnost automatického vytvoření žádosti o dopravu ze schváleného cestovního příkazu.
V případech, kdy je nejprve potřeba schválit pracovní cestu a následně zažádat o vozidlo, může být nyní žádost o vozidlo vygenerována automaticky, po schválení cestovního příkazu. V cestovním příkaze je pouze nutné zvolit "Jiný dopravní prostředek" a "Vozidlo (bude přiděleno)". Po schválení příkazu se žádost o vozidlo zobrazí v Rezervacích (Čeká na schválení). (Klikněte pro větší obrázek.)

Stravné a pracovní doba

Pracovní doba a nárok na stravné.Okamžitý přehled o nároku na stravné najdete nově nyní i ve statistice "Pracovní doba a stravné", která se nachází v menu "Kniha jízd".
Kromě nároku na stravné (které se počítá z časů u jízd uvedených v běžné knize jízd) zde najdete i přehled skutečné pracovní doby řidiče a její srovnání s pracovní dobou zadanou v kartě uživatele. Barevné zvýraznění přesahů, nedodržení pracovní doby a zobrazení jízd ve zvoleném dni poskytne rychlý přehled a usnadní kontrolu. (Klikněte pro větší obrázek.)

Zahraniční cestovní příkazy

Přepočet zahraničních cestovních příkazů na jinou měnu.K dalším úpravám došlo v oblasti zpracování zahraničních cestovních příkazů a vyúčtování.
Do přehledu cestovních příkazů byla doplněna částka v korunách. Vyúčtování, kde chybí kurzy zahraničních měn jsou zvýrazněmé červeně.
Tiskopis byl rozšířený o možnost tisku zápatí (stejně jako u tuzemských příkazů)
V případě potřeby vyplácet příkazy v jiných měnách máte nyní možnost přepočet provést rovnou při zpracování vyúčtování. Na záložce "Záloha" stačí zadat příslušný kurz požadované měny. Výsledná částka se pak zobrazí v přehledu cestovních příkazů.

Cena za jeden kilometr jízdy

Cena za jeden kilometr.Víte kolik Vás skutečně stojí jeden kilometr jízdy?.
Jestliže máte v programu SPZ evidované veškeré náklady na vozidlo a ujeté kilometry (knihy jízd), cenu za jeden kilometr jízdy najdete v kartě vozidla (záložka "Základní údaje").
Ceny za všechna vozidla najdete v seznamu vozidel, skupina "Aktuální údaje. Zde jsou zobrazeny i celkově ujeté kilometry a kompletní náklady. (Klikněte pro větší obrázek.)

Cena za jízdu

Cena jízdy.Další nová funkce v knize jízd nabízí okamžitý přehled o cenách jednotlivých jízd. Výchozí cenu za ujetý kilometr zadáte v kartě vozidla. Podle této ceny se spočítají v běžné knize jízd náklady na jízdu.
Cenu za ujetý kilometr máte možnost v běžné knize jízd hromadně změnit. Ve formuláři pro změnu ceny se vám pro informaci zobrazí i aktuálně vypočítaná cena. Použitím filtrů (nebo třídění záznamů) tak můžete získat náklady na cesty do určitého místa nebo z určitého důvodu. (Klikněte pro větší obrázek.)

Schvalování nákladů uživatele

Schvalování nákladů uživatele.Evidence nákladů uživatele byla rozšířená o možnost schvalovat jednotlivé náklady nadřízeným. Právo schvalovat se nastavuje v kartě uživatele (v kombinaci s právem přístupu k uživateli). Odvolat chválení může pouze "Administrátor", nebo osoba s administrátorskými právy. Schválené náklady již není možné uživatelsky měnit.
U každého nákladu je nyní možnost volby započítat nebo nezapočítat náklad do "Souhrnu za uživatele" (zaškrtávací pole "Zahrnout náklad do vyúčtování"). (Klikněte pro větší obrázek.)

Uzamykání záznamů uživatele

Uzamykání záznamů uživatele.

Stejně, jako záznamy k vozidlům, lze nyní zamykat i záznamy, které se váží k uživatelům (cestovní náhrady a náklady uživatele). Tato nová funkce zamezí nechtěné (nebo neoprávněné) manipulaci s daty. Data v uzamčeném období nelze mazat, editovat ani do tohoto období vložit nový záznam.
Uzamykání lze provádět hromadně (z lokálního menu v "Seznamu uživatel"), jednotlivě (v kartě uživatele) nebo automaticky k určitému dni v měsíci (v nastavení "vyúčtování soukromých kilometrů). (Klikněte pro větší obrázek.)

Porovnání tras (ONI verze)

Porovnání tras zaznamenaných pomocí GPS sledování.Další zcela nová funkce programu slouží pro porovnání vzorových a skutečně projetých tras. Nutnou podmínkou je používání ONI GPS sledování a import tras včetně jejich průběhu (a instalace mapových podkladů k aplikaci SPZ).
Z GPS knihy jízd si přetažením do "GPS tras) vytvoříte vzorové trasy. Vzorovou trasu lze pak myší přetáhnout na jakoukoliv jízdu v GPS knize jízd. Následně se zobrazí mapa, kde jsou vidět obě trasy. V přehledu pod mapou je vidět počet bodů, kde se trasy rozchází o více, než je zadaná tolerance. Na záložce "Porovnání trasy a jízdy" jsou červeně označené body jízdy, které nesouhlasí se vzorovou trasou (včetně časů, kdy k odchylce došlo). (Klikněte pro větší obrázek.)

Evidence nákladů k zařízením

Evidence nákladů k zařízením.K zařízením, která jsou evidována v programu, je nyní možné (kromě výkonů) evidovat i veškeré náklady spojené s jejich provozem a údržbou.
Náklady je možné (stejně jako u vozidel) členit do nákladových skupin a získat tak přesný přehled o ekonomice a využití jednotlivých zařízení. (Klikněte pro větší obrázek.)

Načítání nákladů a tankovacích karet

Tankovací karty.Načítání nákladů bylo doplněno o zpracování dalších typů tankovacích karet. Do programu je též možné načítat jakékoliv náklady ve formátu xls (Excel), další informace a vzorové soubory najdete zde. (Klikněte pro větší obrázek.)

 

 


Poklud máte SPZ® 2013, a nebo starší, podívejte se na novinky, které obsahovaly předchozí upgrade programu.

Novinky v programu SPZ® 2014 - software pro automobily

Podrobný popis novinek a úprav v SPZ® 2014.

Úkoly a události

Evidence úkolů a událostí.Potřebujete si udělat jakoukoliv poznámku k vozidlu, zapsat připomenutí, nebo je potřeba pověřit někoho úkolem, který souvisí s vozidlem? Pak můžete použít novou evidenci "Události a úkoly!" dostupnou z menu "Náklady".

Součástí evidence je možnost přidělit úkol konkrétnímu uživateli (podle nastavení přístupových práv), nastavit termín splnění, vložit potřebné dokumenty v elektronické podobě a jednoduše zkontrolovat jeho splnění (termíny se kontrolují současně s ostatními, pomocí funkce "Kontrola termínů". Nevyřízené události a úkoly jsou pro lepší orientaci navíc červeně zvýrazněné.

 

Evidence pneumatik

Evidence pneumatik.Komplexní evidence pneumatik je dalším rozšířením programu SPZ® 2014. Evidují se jednotlivé pneumatiky, ze kterých je možné vytvořit "sadu" pro montáž na jedno konkrétní vozidlo. Ke každé pneumatice můžeme evidovat její aktuální umístění, ujeté kilometry, umístění na vozidle, atd.

Náklady na pneumatiky tvoří významný podíl na nákladech na provoz vozidel. Díky evidovaným údajům je možné následně zjistit kilometry ujeté na jednotlivých tipech pneumatik (a vozidlech) a tyto informace použít při dalším výběru a nákupu pneumatik.

 

Přístupová práva a kontroly vkládaných údajů

Rozšířené zadávání cestovních příkazů.Kontroly, které probíhají nezávisle na uživateli při vkládání údajů, byly rozšířené o kontrolu "dlouhých" jízd (podle nastaveného parametru) a dále byla doplněna kontrola vkládaných údajů do nákladů. Cílem těchto kontrol je minimalizovat množství nesprávně vložených údajů (např. z důvodu překlepu). Kontrola jízd delších než 4,5 hodiny byla omezena na služební jízdy. Do nastavení přístupových právy byly přidány další možnosti nastavení (např. povolení uživateli měnit parametry programu.

Podrobná historie cestovního příkazu

Podrobná historie zpracování cestovního příkazu.Vzhledem k tomu, že pracovní cesty tvoří velmi často významnou nákladovou položku a bývají proto důkladně kontrolovány, je dobrá vědět, kdo a kdy při zpracování cestovních příkazů a vyúčtování pracovních cest do záznamů zasahoval.

U každého cestovního příkazu je nyní k dispozici záložka s podrobnou historií jeho zpracování. Zaznamenává se zde vkládání a mazání údajů, žádosti o schválení a následně schválení nebo zamítnutí pracovní cesty nebo vyúčtování, žádost o rezervaci vozidla, atd. Záznamy v historii samozřejmě nelze mazat ani editovat.

 

Cestovní příkazy řidiče a označení jízd použitých v cestovních příkazech

Cestovní příkazy řidiče, který jezdí různými vozidly.V případě, že řidič jezdí více vozidly, je nyní možné vytvářet cestovní příkazy a vyúčtování z přehledu "Jízdy řidiče" stejným způsobem, jako z knihy jízd (výběrem příslušných jízd a jejich přetažením do seznamu vozidel). Přehled obsahuje jízdy všemi vozidly, které řidič uskutečnil. Při vytváření cestovních příkazů tedy není nutné procházet knihy jízd všech použitých vozidel. Jízdy, ze kterých již byl vytvořený nějaký cestovní příkaz, se barevně zvýrazní.

Předávací protokol

Předávací protokol vozidla.Nová funkce, dostupná v seznamu vozidel pro uživatele s právem správy SPZ®, slouží k jednoduchému a rychlému vytvoření protokolu při předávání vozidla jinému řidiči. K základním údajům, které se automaticky přebírají ze seznamu vozidel a osob, je možné doplnit další informace týkající se stavu vozidla, povinné výbavy, vybavení, doplňků apod.

Vše je možné vytisknout na přehledném formuláři. Informace o převodu vozidla se zaznamenají v kartě vozidla (a kartě uživatele) a protokol se uloží do evidence vytvořených předávacích protokolů.

Pracovní doba

Tabulka pro import osob.Kontrola pracovní doby najde využití zejména v případech, kdy pracovní doba souvisí s provozem vozidla a vozidlo používá přidělený řidič. V tabulce jsou přehledně zobrazené první a poslední jízdy vozidla za vybraný měsíc. Čas jízd se porovná s pracovní dobou řidiče, zobrazí se odchylky a celková doba mezi první a poslední jízdou.

Statistiku je možné využít i pro rychlou kontrolu využití vozidla. Orientaci v datech usnadní barevné zvýraznění rozdílů a tučně zvýrazněné jízdy o víkendech.

Limity ujetých kilometrů

Pro vozidla, u kterých je potřeba pravidelně kontrolovat limity ujetých kilometrů (např. při operativním leasingu), je možné využívat statistiku "Limity ujetých kilometrů". Překročení nastaveného limitu je zvýrazněno červeně, hodnota limitu se nastavuje pro každé vozidlo individuálně v kartě vozidla.Kontrolu limitů ujetých kilometrů.

Porovnání BK a GPS (ONI verze)

Porovnán íběžné a GPS knihy jízd, klikni pro větší obraázek.Další zcela nová funkce programu slouží pro rychlou kontrolu úprav a změn provedených uživatelem v běžné knize jízd (která vznikla kopií dat z GPS knihy jízd.). Kontrolující má k dispozici okamžitý přehled o veškerých rozdílech - funkce zobrazí rozdíly v datumech, časech, ujetých kilometrech, důvodech, změn služební a soukromá) a ujetých kilometrech, atd.. Kliknutím na "Parametry" je možné zvolit položky k porovnání.

Ukládání a načítání nastavení oken

Ukládání rozložení jednotlivých tabulek.Program SPZ® umožňuje (díky funkcím "Roztřídit > Ctrl + R" a "Sloupce přenastavit > Ctrl + S") velmi pružně měnit vzhled jednotlivých tabulek. Pokud si přizpůsobíte jakoukoliv tabulku v programu přesně pro vlastní potřeby, máte nyní možnost si toto nastavení uložit do souboru a kdykoliv v budoucnu znovu použít (opětovným načtením nastavení z uloženého souboru souboru).

Tímto způsobem je možné si připravit různé varianty exportů ze statistik a přehledů, nebo skrýt informace, které momentálně nejsou potřeba (např. ze seznamu vozidel).

Náklady v cizích měnách, načítání dalších tankovacích karet

Načítání nákladů v cizích měnách.Funkce pro načítání tankovacích karet byla rozšířená o možnost automaticky načítat a zpracovávat nákupy pohonných hmot uskutečněné v zahraničí. Program rozpozná nákupy realizované v cizích měnách, automaticky stáhne kurzy měn z ČNB a nákupy přepočte na koruny. U každého takto zpracovaného nákupu se samozřejmě eviduje i původní cena, původní měna a kurz použitý pro přepočet.

Načítání nákladů bylo doplněno o zpracování dalších typů tankovacích karet - DKV, Eurovwag. Arval, atd. Do programu je též možné načítat jakékoliv náklady ve formátu xls (Excel), další informace a vzorové soubory najdete zde.


Poklud máte SPZ® 2012, a nebo starší, podívejte se na novinky, které obsahovaly předchozí upgrade programu.

Novinky v programu SPZ® 2013 - software pro automobily

Podrobný popis novinek a úprav v SPZ® 2013.

Schvalování knihy jízd

Kromě elektronického schvalování cestovních příkazů a vyúčtování je nyní možné schvalovat i knihu jízd. Schvalování mohou provádět osoby, které mají nastavená příslušná oprávnění (přistup k vozidlům a právo schvalovat knihu jízd). Schválením knihy jízd dojde k uzamčení všech údajů evidovaných k vozidlu (jízdy, pohonné hmoty, náklady...) k poslednímu dni v měsíci, který se schvaluje. Pro řidiče zůstala zachovaná možnost zpracovat za dané období "Uzávěrku". Schvalující pak vidí, které knihy jízd je možné schválit a data dál zpracovat (např. vyúčtování soukromě ujetých kilometrů).

Možnosti elektronického schvalování cestovních příkazů a vyúčtování.

Cestovní náhrady - upravené zadávání a evidence záloh

Rozšířené zadávání cestovních příkazů.U cestovních příkazů bylo rozšířené zadávání i o čas návratu z pracovní cesty, který se doposud doplňoval automaticky podle poslední etapy pracovní cesty). U cestovního příkazu jsou nyní uvedené oba datumy a časy (odjezdu i návratu), které po chválení samozřejmě není možné editovat. U zahraničních cestovních náhrad byla upravená evidence nákladů hrazených firemní platební kartou. Tato úhrada se nyní započítává jako záloha na pracovní cestu (Zákoník práce č. 262/2006 Sb., § 183, odst. 2).

Souhrnný přehled, přímé zasílání e-mailů

Souhrnný přehled za uživatele.SPZ® 2013 nabízí nový "Souhrn za uživatele" (menu "Přehledy"). Tento tiskopis obsahuje zjednodušený přehled tuzemských cestovních příkazů, náklady uživatele a vyúčtování soukromě ujetých kilometrů (za všechna vozidla, která uživatel v daném měsíci použil). Jedna tisková sestava obsahuje všechny základní položky nutné pro vyúčtování nákladů uživatele. V tiskovém dialogu je navíc možné si zvolit, které položky se budou tisknout. Přehled je možné nově nyní rovnou z programu SPZ® odeslat e-mailem pověřené osobě ke schválení.

Podívejte se na ukázku komplexního přehledu.

Náklady uživatele

Evidence nákladů uživatele.Evidence nákladů byla rozšířená o "Náklady uživatele". Zde je možné evidovat veškeré náklady, které měl zaměstnanec v souvislosti s pracovním výkonem, ale nejsou evidované v cestovních náhradách. Náklady uživatele se tisknou v přehledu "Souhrn za uživatele".

Evidence dokumentů v nákladech

Evidence dokumentů v mákladech.Evidence nákladů umožňuje nyní ke každému nákladu vkládat dokumenty v elektronické podobě (faktury, předávací protokoly...). Předchozí verze programu umožňuje evidovat dokumenty k vozidlům, řidičům, nehodám a k jednotlivým cestovním příkazům. Dokumenty jsou uložené přímo v databázi programu.

Nastavování přístupových práv

Nové možnosti nastavování přístupových práv.Pro rychlejší a snadnější nastavování přístupových práv byla pro "Administratora" doplněna funkce pro hromadné přidělování práv. Nyní je možné přidělit práva celé skupině uživatelů najednou. Nově byla též doplněná možnost zobrazovat pouze jízdy přihlášeného uživatele a uživatelů, ke kterým má přístup.

Automatický update seznamu uživatelů

Tabulka pro import osob.Do struktury databáze byla doplněna tabulka "Transfer", která slouží pro automatický import osob do seznamu uživatelů. Pokud tabulka obsahuje data (jméno, osobní číslo. středisko a přihlašovací jméno do Windows), provede se při každém spuštění programu automaticky update seznamu uživatelů. V případě, že tabulka zůstane prázdná, seznam uživatelů se upravuje standardním způsobem ("ručně"). Používání automatického importu je vhodné pro firmy s větším počtem zaměstnanců. Pro další informace nás kontaktujte.

Rozšířená evidence vozidel, úprava menu

Rozšířená evidence vozidel.Seznam vozidel je nyní rozšířený o možnost evidovat druh právě používaných pneumatik (letní, zimní, kombinované), s možností filtrování podle těchto položek. Dále bylo doplněné datum posledního přidělení vozidla, evidence připojení GPS na CAN-BUS, upravený je způsob vyřazení vozidla ze seznamu (s možností zpětného vložení), atd.
Nová je i možnost skrýt lištu s ikonami. Tím se výrazně zvětší pracovní plocha, což ocení zejména uživatelé s notebooky s nižším rozlišením obrazovky. (viz červená šipka).

Nové propojení CP a REZERVACÍ

Nové propojení cestovních příkazů  a REZERVACÍV případě, že je třeba žádat o vozidlo až po schválení cestovního příkazu, je možné využít novou funkci "Vytvořit rezervaci ze schváleného příkazu" (nachází se v lokálním menu v seznamu tuzemských cestovních příkazů). Tato funkce vytvoří "Žádost o přepravu", vozidlo následně přidělí dispečer. Toto propojení usnadní schvalování a evidenci zejména v případech, kdy příkaz k cestě schvaluje někdo jiný než přiděluje vozidla.

Rozšířené načítání xls souborů

Import souborů ve formátu xls.Stávající načítání souborů (kniha jízd, náklady, a vozidla včetně uživatelů a středisek) ve formátu xls (Excel) bylo rozšířené o možnost načítat zakázky, stavy tachometru a zbytky v nádrži na konci měsíce. Načítání zakázek doplní zakázky ze souboru k zakázkám evidovaným v SPZ. Stavy tachometru slouží pro synchronizaci kilometrů zaznamenaných pomocí GPS a tachometru. Evidence zbytků v nádrži zpřesní výpočet průměrné spotřeby. Funkce jsou dostupné pouze pro "Administrátora", najdete je v menu "Nástroje". Další informace a ukázky souborů jsou zde.

Tankovací karty

Seznam typů načítaných karet.Dialog pro načítání a správu tankovacích karet byl opět doplněný o další typy karet. Nyní je do programu možné nově načítat nejen karty vydávané společnostmi provozujícími čerpací stanice, ale načítat lze i data, která poskytují leasingové společnosti. Vzhledem k neustálému rozšiřování nabídky tankovacích karet počítáme samozřejmě i s doplňováním do naší aplikace. V průběhu roku též dochází k častým změnám ve formátech souborů s daty. Všechny tyto změny (v roce 2013) budou do programu zapracované a poskytnuty formou bezplatného update programu
V případě, že potřebujete zpracovávat data z karet, které nemáme v nabídce, nás kontaktujte. Pro načítání nákladů do programu SPZ lze využít i import xls souborů, podrobnosti zde).

 

Rozšířená evidence nehod

Rozšířená evidence nehod.Evidence nehod prošla v nové verzi programu SPZ® 2013 výraznými úpravami. Evidence z předchozích verzí byla zachována, nově je možné evidovat celou řadu dalších položek a informací. Jedná se zejména kompletní přehled nákladů na opravu, plnění pojišťovny, spoluúčast firmy, spoluúčast zaměstnance, servis, který provedl opravu atd. Další nová záložka obsahuje informace o komunikaci s pojišťovnou. Najdete zde evidenci dokumentů zaslaných pojišťovně (včetně datumů) a informace o plnění pojišťovnou. Díky tomu, že všechny tyto informace se přehledně zobrazují v tabulce (takže je možné podle nich záznamy třídit a filtrovat), máte k dispozici okamžitý přehled o stavu evidovaných nehod.

Mapy - nové vrstvy, aktualizace dat

Mapové podklady v programu SPZ.Mapové podklady nyní nově obsahují rozšířené a podrobnější vrstvy ve dvou měřítcích - 1:75000 a 1:40000 (turistické mapy). Slovensko je plně pokryté až do úrovně ulic (měřítko 1:10000, stejně jako ČR). Aktualizovány byly i ostatní mapy a databáze (nové dálnice, obchvaty měst, nové ulice, domy...). Plánovač tras je v nové verzi rychlejší a přesnější.

Nové statistiky

Nové statistiky.Do programu byly doplněné dvě zcela nové statistiky. Náklady na jeden kilometr je možné spočítat odděleně za pohonné hmoty a ostatní náklady (kde je možné vybrat nákladové skupiny, které se do výpočtu zahrnou). Data se zobrazí v přehledném grafu. Roční statistika poskytne srovnání nákladů na provoz, průměrných spotřeb, cen pohonných hmot, atd. za celý kalendářní rok (s členěním po jednotlivých měsících).
 

Poklud máte SPZ 2011 a nebo starší, podívejte se na novinky, které obsahovaly předchozí upgrade programu.

Novinky v programu SPZ® 2012 - software pro automobily

Program SPZ® 2012 je připravený na veškeré legislativní změny, které přijdou v roce 2012. Ze zásadních legislativních změn je třeba upozornit na změny ve výpočtu cestovních náhrad, DPH a silniční daně. Součástí update programu budou samozřejmě i veškeré nové sazby stravného (tuzemského i zahraničního), ceny pohonných hmot, sazby a formuláře pro silniční daň, změny v sazbě DPH, atd. Pořízením programu SPZ® 2012 získáte pro rok 2012 i další aktualizace programu. Program je plně kompatibilní s posledními verzemi operačních systémů (Windows 7 32/64 bit).

Nová verze programu prošla opět celou řadou úprav a vylepšení. Výrazné rozšíření funkčnosti najdete např. u cestovních náhrad (vylepšené propojení s knihou jízd, propojení s rezervacemi, e-mailování žádostí o schválení...), bylo doplněno několik přehledů (komplexní přehledy za uživatele) a statistiky (např. statistiky cestovních náhrad). Nová je vazba mezi knihou jízd a rezervacemi, do rezervací též přibyly nové možnosti pro vytváření a schvalování žádostí. Rezervace byly doplněné o komplexní přehled. Všechny novinky je možné vyzkoušet na demoverzi, na některé se můžete podívat v následujícím přehledu:

Cestovní náhrady - odesílání e-mailů s žádostí o schválení cestovního příkazu nebo vyúčtování

Elektronické schvalování cestovních příkazů a vyúčtování bylo rozšířené o možnost požádat odpovědnou osobu o schválení (odděleně příkazu a vyúčtování). Uživatel pověřený schvalováním obdrží automaticky generovaný e-mail s žádostí. Nově si uživatel může vybrat, kdo s patřičnými právy žádost schválí (což je důležité zejména z důvodu zastupování např. v případě nepřítomnosti pověřeného pracovníka).

Možnosti elektronického schvalování cestovních příkazů a vyúčtování.

Cestovní náhrady - možnost zadání podrobností o místu výkonu práce

Zahraniční cestovní příkaz - podrobnosti k místu pobytu.Z důvodů sjednocovaní naší legislativy s legislativou Evropské unie je nutné podávat před zahraniční cestou "Společnou žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení". Tato žádost slouží pro účely potvrzení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 1408/71 a jeho prováděcím nařízením č. 574/72, stejně jako nařízením EP a Rady (ES) č. 883/04 a jeho prováděcím nařízením č. 987/09. tato žádost obsahuje mimo jiné i přesnou adresu výkonu práce v zahraničí (nestačí uvést např. pouze "Mnichov"). Tyto podrobnosti je nyní možné evidovat i v programu SPZ a následně je použít pro další zpracování.

Cestovní náhrady - evidence vrácených záloh

Evidence vrácených záloh.Evidence vrácených záloh a jejich vyúčtování jsou nově doplněné rozšíření pro zpracování zahraničních cestovních náhrad. Zálohy je možné vyplácet i vracet v libovolném množství různých měn, vrácené částky se započítávají do vyúčtování.

 

Cestovní náhrady - přehled pro vyúčtování stravenek

Přehled dnů, kdy byla pracovní cesta delší než 5 hodin - pracovník v tomto případě nemá nárok na stravenku.Na pracovních cestách, které jsou delší než pět hodin má zaměstnanec nárok na stravné, zároveň ale za tyto dny ztrácí nárok na stravenky. Nyní je k dispozici jednoduché vyúčtování, které je přehledně zobrazí za všechny zaměstnance.

Kniha jízd a cestovní náhrady

Nové propojení knihy jízd a cestovních náhrad - přenos nákladů zapsaných u jízdy do cestovního příkazu.Jestliže používáte pro vytváření cestovních příkazů a vyúčtování "přetahování" jízd z běžné knihy do cestovních náhrad, máte nyní možnost zadávat náklady spojené s cestou přímo k jízdě (komplexní karta jízdy, záložka Náklady). Při vytvoření cestovního příkazu se tyto náklady přenesou současně s údaji o jízdě. Tímto způsobem lze značně urychlit zpracování cestovních příkazů.

Cestovní náhrady a REZERVACE

Propojení REZERVACÍ a cestovních náhrad.Značné zrychlení práce přináší nové propojení rezervací a cestovních náhrad. Nyní je možné vytvořit cestovní příkaz z již vytvořené rezervace. Stačí si otevřít okno s cestovními příkazy a vedle okno s historií rezervací (případně aktivní rezervace) a následně myší "uchopit a přetáhnout" vybranou rezervaci do okna cestovních náhrad. Výsledkem je hotový cestovní příkaz. Pro správné vyúčtování pracovní cesty je samozřejmě nutné doplnit výdaje spojené s cestou, krácení stravného, atd.

Kniha jízd a REZERVACE

Propojení knihy jízd a REZERVACÍ.Stejně, jako u cestovních příkazů, je nově možné vytvářet z rezervací přímo položky v knize jízd. Stačí si zobrazit vedle sebe okno s rezervacemi a knihu jízd a požadovaný záznam přetáhnou myší. Zobrazí se dialog pro vložení jízdy, kde stačí doplnit ujeté kilometry a záznam uložit.

REZERVACE

Kompletní přehled rezervací.Nová verze programu byla doplněná o zcela nový přehled s možností úprav zobrazených rezervací. Správce rezervací zde uvidí zobrazena všechna vozidla, ke kterým má přístup, vždy za celý měsíc. Přímo v přehledu může rezervace vytvářet (případně mazat).

Statistiky a přehledy - komplexní přehledy za uživatele

Nové komplexní přehledy za uživatele.V menu "Přehledy" jsou nově k dispozici dva komplexní tiskopisy - přehled o cestovních náhradách a vyúčtování soukromých kilometrů (ukázka) a přehled o ujetých kilometrech a nákladech na cestovní náhrady.

 

Statistiky a přehledy - sloučené databáze a zobrazení rezervací

Přehledy > Sloučené databáze včetně zobrazení rezervací.Do "sloučených databází" (menu Přehledy) byly doplněné další možnosti zobrazení. Nyní je možné k zobrazeným sloučeným jízdám zobrazit i rezervace. Výsledný přehled poskytne rychlé porovnání žádostí o vozidla s opravdu uskutečněnými jízdami, čímž se dá efektivně zabránit zbytečným blokacím vozidel. V přehledu je možné zobrazit data z gps nebo běžné knihy jízd.

Statistiky a přehledy - komplexní statistika zahraničních cestovních příkazů

Komplexní statistika zahraničních cestovních náhrad.V menu Cestovní náhrady nyní najdete zcela novou komplexní statistiku za zahraniční cestovní příkazy. Ve statistice se zobrazí (za předem zvolené období) souhrnné vydaje na pracovní cesty za uživatele a jednotlivé měny, případně (na druhé záložce) souhrn nákladů podle jednotlivých měn. Statistiky je možné filtrovat, třídit do skupin a exportovat (Excel) pro další zpracování.

 

Statistiky a přehledy - statistika zahraničního stravného

Statistika zahraničního stravného a kapesného.Poskytne okamžitý přehled o nákladech na stravné a kapesné vyplacené za zahraniční pracovní cesty (rozdělené podle jednotlivých měn) v aktuálně zobrazeném roce (a v případě použití filtru za vyfiltrované cestovní příkazy). Nachází se v lokálním menu Zahraničních cestovních náhrad.

Tankovací karty

Seznam typů načítaných karet.Dialog pro načítání a správu tankovacích karet byl doplněný o další typy karet. Nyní je do programu možné nově načítat nejen karty vydávané společnostmi provozujícími čerpací stanice, ale načítat lze i data, která poskytují leasingové společnosti. Vzhledem k neustálému rozšiřování nabídky tankovacích karet počítáme samozřejmě i s doplňováním do naší aplikace. V případě, že potřebujete zpracovávat data z karet, které nemáme v nabídce, nás kontaktujte. Pro načítání nákladů do programu SPZ, lze nově využít i import xls souborů, viz níže (nebo podrobnosti zde).

 

Načítání xls souborů

Import souborů ve formátu xls.Nová verze programu je doplněná o univerzální načítání souborů ve formátu xls (Excel). Nyní je možné importovat seznamy vozidel, knihy jízd a náklady. Import seznamů vozidel usnadní zejména implementaci aplikace (současně se seznamem vozidel se importují i uživatelé a střediska, kteří jsou zapsaní u jednotlivých vozidel), import nákladů (pohonných hmot) najde využití např. při načítání dat z vlastních čerpacích stanic. Funkce jsou dostupné pouze pro "Administrátora" a najdete je v menu "Nástroje". Další informace a ukázky souborů pro import najdete zde.

Načítání GPX souborů - off line záznamy projeté trasy

Většina "chytrých" telefonů a GPS a řada navigací obsahuje funkce pro záznam trasy. Tato data je možné následně ze zařízení vyexportovat (odeslat) pro další zpracování. Součástí modulu "Mapy" je možnost zpracovat tato data (ve formátu GPX).. Po načtení souborů so zobrazí základní informace o trase, tu je pak možné vykreslit v mapě a data požít do knihy jízd, cestovních příkazů nebo si z nich připravit doplňkové (pravidelné) trasy. Načítání souborů bylo upravené tak, že je možné zpracovávat více souborů najednou a nově i soubory, které obsahují více tras.Načítání a zpracování zaznamenané trasy - soubory ve formátu GPX.

 
 

Poklud máte SPZ 2010 a nebo starší, podívejte se na novinky, které obsahovaly předchozí upgrade programu.

Novinky v programu SPZ® 2011 - kniha jízd

Co je nového v SPZ® 2011? V nové verzi programu najdete opět řadu novinek a vylepšení. Z důležitých můžeme upozornit zejména na:

SPZ 2011 - obnova smazaných záznamůLegislativa – v roce 2011 se připravuje řada legislativních změn. Mimo jiné se dají očekávat změny v oblasti cestovních náhrad (a samozřejmě silniční daň). S novou verzí programu získáte roční aktualizace programu zdarma a tím i jistotu správnosti veškerých sazeb a výpočtů.

Bezpečnost dat – do programu byly přidány funkce pro obnovu smazaných záznamů z Běžné knihy, GPS knihy a Nákladů, čímž došlo k podstatnému zvýšení ochrany proti nechtěnému smazání dat. Dále byl do LOGu (Záznam činnosti uživatelů) doplněný podrobný záznam počtu záznamů v Běžné knize, GPS knize, Tuzemských a zahraničních cestovních náhradách.

Cestovní příkazy – u cestovních příkazů byl přidaný tisk podpisu schvalovatele příkazu a vyúčtování do tiskových sestav. Nově bylo pro snadnější orientaci doplněné barevné rozlišení rozpracovaných a dokončených cestovních příkazů.

SPZ 2011 - sledování provozu vozidel a navigace GarminGPS kniha jízd – nyní je možné načítat jednotlivé trasy včetně jejich podrobného průběhu. Trasy je pak možné zobrazit v mapách, které dodáváme jako doplňkový modul k programu, případně v Google mapách.

GPS sledován - í v kombinaci s navigací Garmin umožní navíc komunikaci mezi dispečerem a řidičem vozidla. Řidič může dostávat pokyny a cíle cesty do navigace přímo z dispečerského stanoviště. Systém umožňuje ke každé jízdě i evidenci zakázek (firem, zákazníků…), které se následně přenáší a vyhodnocují.

SPZ 2011 - záloha a obnova datTestovací Kniha jízd – generátor pro automatické sestavení knihy jízd prošel další optimalizací. Proto při generování knihy jízd můžete očekávat ještě lepší výsledky. Úprava se týká sestavení podle stavů tachometru, k dispozici samozřejmě zůstaly i původní možnosti pro sestavení knihy jízd.

Zálohování dat – funkce pro obnovu a zálohu dat jsou přepracované (s možností vylistovat strukturu PC). Na rozdíl od starších verzí SPZ (kdy se jednalo o externí programy) jsou tyto funkce dostupné přímo z programu.

REZERVACE 2011Nastavení parametrů – nově může provádět administrátor nastavení parametrů všem uživatelům ze svého účtu (aniž by se do programu hlásil jako uživatel).

Informační „bubliny“ – pro lepší přehled o již vytvořených rezervacích byly do Denního přehledu doplněné „bubliny“ s podrobnými informacemi o rezervaci.

Spolucestující v Rezervacích – k již stávajícím možnostem žádostí o rezervaci vozidla byla doplněna možnost přidat se jako spolucestující do již vytvořené rezervace.

E-maily s informacemi o rezervacích – pro informování o rezervacích, schválených a zamítnutých žádostech je nově možné využít automaticky generovanou e-mailovou zprávu, nebo upozornění, která se uživateli zobrazí při startu programu (tato funkce byla dostupná i v předchozích verzích programu).

 

Nové doplňkové moduly pro SPZ 2011

SPZ 2011 - zobrazení trasy v Google mapáchAutomatické upozorňování na termíny - program zašle na vybrané e-mailové adresy upozornění na blížící se termíny.

Vykreslení průběhu trasy do Google map - jestliže je do programu načtená jízdy včetně průběhu (všech zaznamenaných bodů), je možné tuto trasu zobrazit v Google mapách.

Externí načítání XML souborů - program pro načítání xml souborů s daty zaznamenanými pomocí GPS byl doplněný o kontrolní funkce (kontrola existence střediska, řidiče a vozidla v programu SPZ.

Popis změn a úprav programu, které probíhají v průběhu roku a jsou součástí bezplaných update programu najdete v sekci "Podpora" (vždy pro aktuální rok, podle verze programu).

Novinky v programu SPZ® 2010 - kniha jízd

Co je novéhop v SPZ® 2010? Přinášíme přehled nejdůležišejších novinek a vylepšení v nové verzi programu.

1. Vlastní menu - zjednodušené ovládání

Novinkou, která zrychlí práci s programem a výrazně zjednoduší ovládání je možnost "schovat" nepotřebné záložky a vytvořit menu vlastní ("Oblíbené"), které bude obsahovat pouze zástupce (ikony) databází a funkcí, které uživatel používá.

Vlastní záložka Oblíbené v menu programu
Uživatelská úprava menu programu

Funkce pro editaci menu najdete na záložce "Nástroje", ikona "Program SPZ". Každý uživatel programu může mít vlastní menu, "Administrator" má právo nastavení provést pro všechny (nebo pro vybrané) uživatel najednou. Dialog pro nastavení menu je možné vyvolat též kliknutím na zelené kolečko (ikonu) v levém horním rohu okna s programem.

2. Zadávání cestovních příkazů, evidence dokumentů

Úprava zadávání a zpracování cestovních příkazů přináší větší přehlednost. Na první "záložce" najdete nyní veškeré položky, které jsou nutné pro vytvoření cestovního příkazu (včetně "Střediska" a "Zakázky") a tlačítka pro schválení příkazu a vyúčtování pracovní cesty. Jednotlivé etapy jsou nyní na samostatné kartě.

Zadávání tuzemského cestovního příkazu
Evidence dokumentů k cestovnímu příkazu

Nově můžete přímo u každého cestovního příkazu evidovat dokumenty (v elektronické podobě), které souvisejí s pracovní cestou. Dokumenty jsou uložené v databázi programu SPZ a lze je kdykoliv vyexportovat pro další použití.

3. Sestavení testovací knihy

Významnou změnou prošel generátor pro sestavení knihy jízd. Nově byla doplněná možnost sestavit knihu jízd podle stavů tachometrů evidovaných u jednotlivých čerpání. A pokud stavy tachometrů neznáte, program vám je dopočítá podle nakoupených hmot a průměrné spotřeby evidované v kartě vozidla.

Sestavení testovací knihy jízd podle stavů tachometru
Kontrolní výpočty při sestavení knihy jízd

Program při sestavování knihy jízd provádí řadu kontrolních výpočtů a upozorní uživatele na nesrovnalosti, které mohou při sestavování vzniknout.

4. Jak je to vlastně se "zrušením" knihy jízd?

Novelizace zákona o dani z příjmu umožňuje za určitých podmínek nahradit vedení knihy jízd výdajovým pušálem. Naše "Kalkulačka paušálů" vám napoví, u kterých vozidel je využití paušálních náhrad nejvýhodnější.

Kalkulace výhodnosti výdajových paušálů
Karta vozidla

Nyní můžete (i zpětně pro rok 2009) uplatnit až za tři firemní vozidla místo evidence nákupů pohonných hmot (a parkovného) paušální výdaj (náklad) ve výši 5.000,-Kč, případně 4.000,-Kč v případě, že se vozidlem jezdí i soukromě. Použití paušálů má však několik omezení a nevýhod. Z těch hlavních lze jmenovat např. DPH - jesliže je firma plátcem DPH a chce uplatnit odpočet u nakoupených pohonných hmot, je evidence jízd stále povinná, pokud firma neuplatní na tyto pohonné hmoty odpočet, může použít paušál (proto jsou ceny pohonných hmot v naší "kalkulačce" s DPH). Další komplikace přichází v okamžiku používání firemního vozidla pro soukromé účely - paušál je pouze 4.000,-Kč (80% plné částky), v nákladech pak ale můžete uplatnit též pouze 80% ostatních nákladů na provoz vozidla a pozuze 80% z odpisů! Proto je třeba "zrušení knihy jízd" velmi dobře zvážit. Nové funkce v programu SPZ® 2010 vám toto rozhodování výrazně ulehčí.

5. Nové mapy s možností načítat GPX soubory

Aktualizací opět prošly mapové podklady. Kromě nových silnic a dálnic je k dispozici nyní i mapa Slovenska v měřítku 1:75 000 včetně krajských měst v měřítku 1:10 000 (včetně názvů ulic). Mapa České republiky je celá v měřítku 1:10 000. Využijte zvýhodněné nabídky - ke každému upgrade programu SPZ máte nyní možnost si pořídit mapy též za cenu upgrade (tj. se slevou cca 75% z plné ceny map, viz ceník).

Vykreslení trasy zaznamenané pomocí GPS
Načtení a zpracování souborů ve formátu GPX

Nová je funkce pro načítání a zpracování jízd zaznamenaných GPS ve formátu GPX. Tento typ souborů se používá pro ukládání a přenos tras u většiny mobilních telefonů, PDA, kapesních počítačů (které jsou vybavené GPS) a navigací. Soubor je nutné ze zařízení vyexportovat (uložit do počítače) a následně je možné ho načíst do programu SPZ. Soubory lze zpracovávat hromadně, k dispozici jsou funkce pro vykreslení trasy a přenos jízd do GPS knihy jízd.

6. Ostatní novinky

Z dalších novinek v programu SPZ 2010 lze jmenovat zejména změnu sazby DPH (platné od 1.1.2010), evidence alternativních paliv (CNG, LPG), možnost importu nákladů z Excelu, přehled tankovacích karet, vyhledávání registračních značek v historii vozidel, rozšířené možnosti použití SQL scriptu pro administrátory aplikace, evidence historie STK a emisí, kontrola při vkládání jízdy nebo etapy (která zjišťuje zda řidič nebo vozidlo nemá v daném období jízdu nebo cestovní příkaz) vypíše konkrétní záznam se kterým je nově vkládaný v konfliktu.
Součástí update programu budou v lednu 2010 i aktuální sazby stravného (tuzemské i zahraniční), ceny pohonných hmot a formulář pro tisk příznání k silníční dani.

Zcela nový modul REZERVACE 2010

program REZERVACE prošel v minulém období zásadní úpravou - byl implementován do prostředí aplikace SPZ, tzn. stal se její pevnou (ale stále volitelnou) součástí.

REZERVACE jako součást programu SPZ
Rezervace vozidla

 

Při vývoji programu SPZ® 2010 a REZERVACE 2010 se snažíme nejenom o maximální funkčnost produktu, ale rovněž o poutavý vzhled a uživatelsky příjemné prostředí. Základy ovládání programu jsou stejné jako v ostatních aplikacích Windows. Pro pokročilé uživatele existuje celá sada horkých kláves, které umožňují produkt SPZ® 2010 ovládat velice efektivně i z klávesnice, bez použití myši.

Novinky v programu SPZ® 2009

V nové verzi programu SPZ® 2009 došlo opět k řadě úprav a vylepšení oproti předchozím verzím. Nová verze programu je připravená na příští rok i z legislativního hlediska (sazby stravného, amortizace, ceny pohonných hmot, novelizace zákona o silniční dani, atd.)

Nové menu programu SPZ® 2009

Z hlavních změn můžeme na prvním místě jmenovat například zcela nové grafické rozhraní programu. Ovládání je nyní jednodušší, intuitivní, přehlednější a výrazně zvýší produktivitu páce s programem. Nové menu je kontextově uspořádané tak, aby vždy byly pohromadě všechny související tabulky a funkce.

základní databáze a kniha jízd

Základní databáze
Knihy jízd

cestovní příkazy a náklady

Cestovní příkazy
Náklady

statistiky a přehledy

Statistiky
Přehledy

nástroje a SPZ

Nástroje
SPZ

Schvalování cestovních příkazů a vyúčtování

Nově je též možné v programu SPZ® 2009 schvalovat elektronicky příkazy a vyúčtování pracovní cesty (workflow) a to jak tuzemské, tak zahraniční. Pro aktivaci schvalování je pouze potřeba v kartě uživatele přidělit pověřené osobě právo schvalovat příkazy a vyúčtování. Schvalování probíhá přímo na kartě cestovního příkazu, stav je vidět na záložce "Průběh schvalování". Postup zpracování cestovních příkazů bez elektronického schvalování zůstal bez změn.

Cestovní příkaz a vyúčtování
Schválení cestovního příkazu
Průběh zpracování
Workflow

Sestavení testovací knihy

Úpravou prošel i generátor pro sestavení knihy jízd. Novinkou je možnost definovat kde na trase se nachází příslušná čerpací stanice. Je možné nastavit vzdálenost od výchozího místa a určit jestli se tankovalo na cestě tam nebo zpět.

Tankování a doplňkové trasy
Tankování na trase

Optimalizace pro provoz v síti

U nové verze programu došlo k podstatnému zmenšení spouštěného exe souboru a to z cca 18MB u verze SPZ®2008 (a stařších) na cca 4,5MB u nové verze. Díky tomu se program rychleji spouští a je možné jednodušší použití na pomalejších sítích (nebo pro přístup do programu pomocí internetu)

Nové mapy

K dispozci jsou nově dva mapové moduly: „Mapa ČR“ obsahuje celou republiku v měřítku 1:10 000, včetně všech měst, ulic (názvů ulic), turistických značek apod. a „Komplet ČR + Evropa“, který obsahuje totéž co „Mapa ČR“ plus kompletní mapu Evropy v měřítku 1:800 000, mapu Slovenska v měřítku 1:100 000 a Bratislavu 1:10 000 (včetně ulic).

1 : 10 000

1 : 10 000
Beroun 1 : 10 000

1 : 40 000 a 1 : 75 000

1 : 40 000
1 : 75 000

1 : 150 000 a 1 : 250 000

1 : 150 000
1 : 250 000

1 : 500 000 a 1 : 2 000 000

1 : 500 000
1 : 2 000 000

Evidence nehod

Evidence nehod umožní udržet přehled o dopravních nehodách, jeijch příčinách, nákladech na opravu, plnění pojišťovny, atd. Ke každé nehodě je možné evidovat libovolný počet dokumentů v elektronické podobě - protokoly, kontakty na účastníky, fotografie...

Evidence nehod
Podrobnosti k nehodě

Odesílání e-mailů

K možnosti zasílat zpávy v prostředí programu SPZ® byla doplněna možnost zasílání e-mailů uživatelům programu.

Evidence nehod
Nastavení pro odesílání e-mailů

Rozšířená statistika zakázek

Statistiky za zakázky se nyní počítají nejen za jízdy z běžné knihy jízd, ale i z nákladů, cestovních příkazů, za všechny zakázky souhrnně nebo po zakázkách jednotlivě.

Statistika za zakázku
Kompletní statistika zakázek

Související odkazy

SPZ® - software pro automobily

Novinky

ČANY – LANEX Offshore cup 2017

ČANY – LANEX Offshore cup 2016 je závod lodí, který se pluje nonstop 2-3 dny, 300 nm, ve vodách jižního Baltu, německé a dánské teritoriální vody. Jedná se o mezinárodní pohárový závod v námořním jachtingu v lodní třídě NJ kat. offshore B CTL 16-7037.

Na tonto závodě se podílíme na technickém zabezpečení sledování polohy lodí. Podrobnosti najdete zde, bližší informace k závodu jsou na stránkách České asociace námořního jachtingu.

Update programu SPZ® 2017 (verze 20.10)

Od 12.4.2017 je k dispozici další update programu SPZ® 2017 - verze 20.10. Podrobý popis změn a soubory ke stažení jsou zde.

Update programu SPZ® 2017 (verze 20.08)

Od 11.1.2017 je k dispozici první update programu SPZ® 2017 - verze 20.08. Update obsahuje mimo jiné sazby stravného a ceny oficiální ceny PHM pro rok 2017 a silniční daň pro rok 2016. Podrobnosti a soubory ke stažení jsou zde.

SPZ® 2017 - nová verze programu

Od 5.12.2015 je k dispozici nová verze programu SPZ® 2017. Podrobnosti o nejdůležitějších novinkách a vylepšeních najdete zde, Objednávka upgrade je k dispozici zde.

Jak správně aktualizovat program  SPZ®?

Podrobný návod na provední aktualizace (upgrade) programů SPZ® na aktuální verzi SPZ® 2017 najdete zde.

Kompetní návod na instalaci SPZ® 2017 je k dispozici zde.

Cara