KNIHA JÍZD - MILK COMPUTERS s.r.o. - Software pro automobily - SPZ 2016

Novinky v programu SPZ® 2009

V nové verzi programu SPZ® 2009 došlo opět k řadě úprav a vylepšení oproti předchozím verzím. Nová verze programu je připravená na příští rok i z legislativního hlediska (sazby stravného, amortizace, ceny pohonných hmot, novelizace zákona o silniční dani, atd.)

Nové menu programu SPZ® 2009

Z hlavních změn můžeme na prvním místě jmenovat například zcela nové grafické rozhraní programu. Ovládání je nyní jednodušší, intuitivní, přehlednější a výrazně zvýší produktivitu páce s programem. Nové menu je kontextově uspořádané tak, aby vždy byly pohromadě všechny související tabulky a funkce.

základní databáze a kniha jízd

Základní databáze
Knihy jízd

cestovní příkazy a náklady

Cestovní příkazy
Náklady

statistiky a přehledy

Statistiky
Přehledy

nástroje a SPZ

Nástroje
SPZ

Schvalování cestovních příkazů a vyúčtování

Nově je též možné v programu SPZ® 2009 schvalovat elektronicky příkazy a vyúčtování pracovní cesty (workflow) a to jak tuzemské, tak zahraniční. Pro aktivaci schvalování je pouze potřeba v kartě uživatele přidělit pověřené osobě právo schvalovat příkazy a vyúčtování. Schvalování probíhá přímo na kartě cestovního příkazu, stav je vidět na záložce "Průběh schvalování". Postup zpracování cestovních příkazů bez elektronického schvalování zůstal bez změn.

Cestovní příkaz a vyúčtování
Schválení cestovního příkazu
Průběh zpracování
Workflow

Sestavení testovací knihy

Úpravou prošel i generátor pro sestavení knihy jízd. Novinkou je možnost definovat kde na trase se nachází příslušná čerpací stanice. Je možné nastavit vzdálenost od výchozího místa a určit jestli se tankovalo na cestě tam nebo zpět.

Tankování a doplňkové trasy
Tankování na trase

Optimalizace pro provoz v síti

U nové verze programu došlo k podstatnému zmenšení spouštěného exe souboru a to z cca 18MB u verze SPZ®2008 (a stařších) na cca 4,5MB u nové verze. Díky tomu se program rychleji spouští a je možné jednodušší použití na pomalejších sítích (nebo pro přístup do programu pomocí internetu)

Nové mapy

K dispozci jsou nově dva mapové moduly: „Mapa ČR“ obsahuje celou republiku v měřítku 1:10 000, včetně všech měst, ulic (názvů ulic), turistických značek apod. a „Komplet ČR + Evropa“, který obsahuje totéž co „Mapa ČR“ plus kompletní mapu Evropy v měřítku 1:800 000, mapu Slovenska v měřítku 1:100 000 a Bratislavu 1:10 000 (včetně ulic).

1 : 10 000

1 : 10 000
Beroun 1 : 10 000

1 : 40 000 a 1 : 75 000

1 : 40 000
1 : 75 000

1 : 150 000 a 1 : 250 000

1 : 150 000
1 : 250 000

1 : 500 000 a 1 : 2 000 000

1 : 500 000
1 : 2 000 000

Evidence nehod

Evidence nehod umožní udržet přehled o dopravních nehodách, jeijch příčinách, nákladech na opravu, plnění pojišťovny, atd. Ke každé nehodě je možné evidovat libovolný počet dokumentů v elektronické podobě - protokoly, kontakty na účastníky, fotografie...

Evidence nehod
Podrobnosti k nehodě

Odesílání e-mailů

K možnosti zasílat zpávy v prostředí programu SPZ® byla doplněna možnost zasílání e-mailů uživatelům programu.

Evidence nehod
Nastavení pro odesílání e-mailů

Rozšířená statistika zakázek

Statistiky za zakázky se nyní počítají nejen za jízdy z běžné knihy jízd, ale i z nákladů, cestovních příkazů, za všechny zakázky souhrnně nebo po zakázkách jednotlivě.

Statistika za zakázku
Kompletní statistika zakázek

Související odkazy

SPZ® - software pro automobily

Novinky

ČANY – LANEX Offshore cup 2017

ČANY – LANEX Offshore cup 2016 je závod lodí, který se pluje nonstop 2-3 dny, 300 nm, ve vodách jižního Baltu, německé a dánské teritoriální vody. Jedná se o mezinárodní pohárový závod v námořním jachtingu v lodní třídě NJ kat. offshore B CTL 16-7037.

Na tonto závodě se podílíme na technickém zabezpečení sledování polohy lodí. Podrobnosti najdete zde, bližší informace k závodu jsou na stránkách České asociace námořního jachtingu.

Update programu SPZ® 2017 (verze 20.10)

Od 12.4.2017 je k dispozici další update programu SPZ® 2017 - verze 20.10. Podrobý popis změn a soubory ke stažení jsou zde.

Update programu SPZ® 2017 (verze 20.08)

Od 11.1.2017 je k dispozici první update programu SPZ® 2017 - verze 20.08. Update obsahuje mimo jiné sazby stravného a ceny oficiální ceny PHM pro rok 2017 a silniční daň pro rok 2016. Podrobnosti a soubory ke stažení jsou zde.

SPZ® 2017 - nová verze programu

Od 5.12.2015 je k dispozici nová verze programu SPZ® 2017. Podrobnosti o nejdůležitějších novinkách a vylepšeních najdete zde, Objednávka upgrade je k dispozici zde.

Jak správně aktualizovat program  SPZ®?

Podrobný návod na provední aktualizace (upgrade) programů SPZ® na aktuální verzi SPZ® 2017 najdete zde.

Kompetní návod na instalaci SPZ® 2017 je k dispozici zde.

Cara