KNIHA JÍZD - MILK COMPUTERS s.r.o. - Software pro automobily - SPZ 2016

Novinky v GPS sledování provozu vozidel

Co je nového v oblasti sledování provozu vozidel pomocí GPS. Z důležitých novinek v posledním období můžeme upozornit zejména na:

Navigace GARMIN a ONI systém

Propojení GPS jednotky s navigací GARMIN - služba ONI Navigace významně rozšiřuje funkcei systému sledování o možnost bezplatné obousměrné komunikace mezi řidičem vozidla (kerý má k dispozici navigaci Garmin) a dispečerem (který má k dispozici webovou aplikaci ONI systému).

 • bezplatnou obousměrnou komunikace mezi dispečerem a řidičem
 • pohodlné plánování cest z domova či kanceláře
 • bezpečnou a rychlou navigace do cílového místa
 • operativní řízení vozidel a řidičů
Navigace GARMIN a GPS ONI sledování
Navigace GARMIN a GPS ONI sledování

Z ONI systému lze do navigace GARMIN odeslat::

 • textovou zprávu o délce až 190 znakù
 • zprávu s cílem cesty (polohová zpráva) s možností přímého vyhledání optimální trasy

Z navigace GARMIN lze do ONI systému odeslat:

 • textovou zprávu napsanou na displeji navigace
 • odpovědï na textovou zprávu
 • označení jízdy kódem zakázky
 • splnění úkolu - dojezd do cílového místa

Sledování PLUS" - čtyři uniíkátní funkce systému

 • záznam nehody - systém reaguje na vznik havárie jak za jízdy vozidla, tak i během parkování.
 • odtah vozidla - systém reaguje na větší náklon, ke kterému dochází při nájezdu na odtahovou plošinu. Zachytí rovněž změny akcelerace při pokusu o odtažení vozidla pomocí vlečného lana.
 • krádež kol - systém detekuje naklonění vozidla při demontáži kol.
 • nehoda na parkovišti - systém vyhodnocuje vzniklé otřesy a umožňuje tak zachytit kolizi s jiným vozidlem na parkovišti, případně zachytí pokus o vniknutí do vozidla.
SMS zpráva s podrobnými informacemi o havárii vozidla
Přesné místo havárie
Graf s informacemi o průběhu nehody
Informace o odtažení vozidla
Informace o krádeži kol
Informace o poškození vozidla - nehodě na parkovišti

Automatické přerušení jízdy na hranicích

Pro správné zpracování vyúčtování zahraničních cestovních náhrad je nezbytné znát přesný čas přechodu státní hranice (pro stanovení doby pobytu v dané zemi). Nově se přerušení jízdy (přechod hranice) generuje automaticky, bez nutnosti na hranicích zastavit a vypnout motor. V současné době se automatické přerušení provádí na hranicích ČR a Slovenska, postupně připravujeme další státy EU.


Měření spotřeby PHM

Měření množství paliva v nádrži spolu s výpočtem spotřeby je dalším způsobem, jak dostat náklady na provoz vozidel pod kontrlou. Stav nádrže je možné měřit dvěma způsoby:

 • orientační měření s využití plováku od výrobce
 • přesné měření pomocí externího ultrazvukového měřiče
Měření s využitím plováku od výrobce

Měření množství paliva je prováděno ONI jednotkou, ke které je připojen stávající hladinoměr (plovák) v nádrži vozidla.

Přesné měření pomocí ultrazvukového měřiče

Externé ultrazvukový snímač poskytuje maximální přesnost měření a to jak v průběhu jízdy, tak i při stání vozidla.


Kontrola maximální rychlosti

Dodržování maximální povolené rychlosti je nyní možné kontrolovat přímo ve webové aplikaci ONI systému. Pro zobrazení všech jízd, ve kterých byla překročena vámi zadaná maximální rychlost, stačí zvolit v menu Správce položku Kontrola rychlosti. N anázorné použití se můžete podívat na videu.

Související odkazy

ONI GPS sledování

Novinky

ČANY – LANEX Offshore cup 2017

ČANY – LANEX Offshore cup 2016 je závod lodí, který se pluje nonstop 2-3 dny, 300 nm, ve vodách jižního Baltu, německé a dánské teritoriální vody. Jedná se o mezinárodní pohárový závod v námořním jachtingu v lodní třídě NJ kat. offshore B CTL 16-7037.

Na tonto závodě se podílíme na technickém zabezpečení sledování polohy lodí. Podrobnosti najdete zde, bližší informace k závodu jsou na stránkách České asociace námořního jachtingu.

Update programu SPZ® 2017 (verze 20.10)

Od 12.4.2017 je k dispozici další update programu SPZ® 2017 - verze 20.10. Podrobý popis změn a soubory ke stažení jsou zde.

Update programu SPZ® 2017 (verze 20.08)

Od 11.1.2017 je k dispozici první update programu SPZ® 2017 - verze 20.08. Update obsahuje mimo jiné sazby stravného a ceny oficiální ceny PHM pro rok 2017 a silniční daň pro rok 2016. Podrobnosti a soubory ke stažení jsou zde.

SPZ® 2017 - nová verze programu

Od 5.12.2015 je k dispozici nová verze programu SPZ® 2017. Podrobnosti o nejdůležitějších novinkách a vylepšeních najdete zde, Objednávka upgrade je k dispozici zde.

Jak správně aktualizovat program  SPZ®?

Podrobný návod na provední aktualizace (upgrade) programů SPZ® na aktuální verzi SPZ® 2017 najdete zde.

Kompetní návod na instalaci SPZ® 2017 je k dispozici zde.

Cara